Axel Boix Escolan

Systemutvikler

E-post

Axel.Boix.Escolan@rr-research.no

Telefon

+47 47839692

Bakgrunn

Programvareutvikler med bachelor i Informatikk: Design, Bruk og Interaksjon fra Institutt for Informatikk på UiO.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Tett samarbeid med forskere og innholdskonsulenter
  • Planlegging av oppgaver etter smidig metodikk
  • Programmering av grensesnitt, funksjonalitet og automatiserte tester
  • Utvikling av bygg og "deployment" for hyppige leveranser
  • Delta i brukertester og bidra til brukervennlighet i løsningene  
  • Forvaltning av avdelingens digitale løsninger
  • Bearbeide forskningsdata for statistikk

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram