Elanor Halvorsen Brendmo

Innholdskonsulent

E-post

elanor.halvorsen.brendmo@rr-research.no

Telefon

+47 97144412

Bakgrunn

Har master i Sosialantropologi (2012) og Gender Studies (2017) fra Universitetet i Oslo. Har erfaring fra kommunehelsetjenesten (sykehjem og omsorgsbolig), organisasjonslivet (Redd Barna og Røde Kors Ungdom) og tidsskriftet Fett.

Arbeidsoppgaver

  • Innholdsutvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Forskningsstøtte, koordinering og oppfølging av avdelingens forskningsprosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av behovskartlegging, brukertesting og datainnsamling
  • Tett samarbeid med forskere og design/systemutviklere
  • Oppfølging av brukere, helsepersonell og samarbeidspartnere
  • Publisering på web/nettsider/sosiale medier

Mine prosjekter

Resiliency at Work

By and for young people

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer

SuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn