Hanne Stavenes Støle

Innholdskonsulent

E-post

hanne.stavenes.stole@rr-research.no

Telefon

+ 47 95942233

Bakgrunn

Bachelor i Folkehelse og helsefremmende arbeid fra Universitetet i Bergen. Mastergrad fra OsloMet i Empowement og helsefremmende arbeid (2018). Videreutdanning i Organisasjon og ledelse fra OsloMet (2019).

Arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten innen sykehjem og rehabilitering og arbeid med forskningstøtte.

 

Arbeidsoppgaver

  • Innholdsutvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Forskningsstøtte, koordinering og oppfølging av avdelingens forskningsprosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av behovskartlegging, brukertesting og datainnsamling
  • Tett samarbeid med forskere og design/systemutviklere
  • Oppfølging av brukere, helsepersonell og samarbeidspartnere
  • Publisering på web/nettsider/sosiale medier

Mine prosjekter

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram