Ingrid Konstanse Ledel Solem

PhD kandidat

E-post

Ingrid.Konstanse.Ledel.Solem@rr-research.no

Telefon

+47 97608663

Nåværende stilling

 • Phd-student

Utdanning

 • Ph.D i medisin og helsefag (fullføres vinter 2020), Universitetet i Oslo/ Oslo Universitetssykehus
 • Master i psykologi, retning kultur og samfunn (2015), Universitet i Oslo
 • Videreutdanning i kognitiv terapi (2016), Norsk kognitiv forening
 • Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i psykologi og medievitenskap (2013), Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet

Faglige interesser og kompetanse

 • eHelse
 • Tjenestedesign og co-creation 
 • Kvalitative forskningsmetoder
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Kognitiv terapi og expressive writing  
 • Forebyggende helsetiltak og community-psychology
 • Kognitiv utredning og demensarbeid
 • Pårørendearbeid

I sitt doktorgradsarbeid ved Avdeling for digital helseforskning har Ingrid fokusert på design- og utviklingsprosessen av en evidens-basert og brukerstyrt (CBT) e-helseintervensjon for personer med langvarige smerter. Ingrid er særlig interessert i hvordan teknologi kan brukes for å fremme psykologisk kunnskap og behandling, og hvordan slike løsninger kan utvikles på en slik måte at de oppleves som nyttige, brukervennlige og meningsfylte for alle relevante stakeholdere. 

Publikasjoner

Publications 2021

Varsi C, Ledel Solem IK, Eide H, Børøsund E, Kristjansdottir OB, Heldal K, Waxenberg LB, Weiss KE, Schreurs KMG, Morrison EJ, Stubhaug A, Solberg Nes L (2021)
Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study
BMC Health Serv Res, 21 (1), 275
DOI 10.1186/s12913-021-06278-7, PubMed 33766028

Publications 2020

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Børøsund E, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Haaland-Øverby M, Bevan K, Zangi HA, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO
J Med Internet Res, 22 (1), e15889
DOI 10.2196/15889, PubMed 31961331

Tonga JB, Eilertsen DE, Solem IKL, Arnevik EA, Korsnes MS, Ulstein ID (2020)
Effect of Self-Efficacy on Quality of Life in People With Mild Cognitive Impairment and Mild Dementia: The Mediating Roles of Depression and Anxiety
Am J Alzheimers Dis Other Demen, 35, 1533317519885264
DOI 10.1177/1533317519885264, PubMed 31916847

Publications 2019

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Mirkovic J, Børøsund E, Haaland-Øverby M, Heldal K, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Solberg Nes L (2019)
Patients' Needs and Requirements for eHealth Pain Management Interventions: Qualitative Study
J Med Internet Res, 21 (4), e13205
DOI 10.2196/13205, PubMed 30877780

Mine prosjekter

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram