Kamilla Mortensen

Systemutvikler

E-post

kamilla.mortensen@rr-research.no

Telefon

+47 993 12 789

Bakgrunn

Utdannet dataingeniør med en bachelorgrad fra NTNU i 2022, med spesialisering i systemutvikling. Har også studert ett år med psykologi ved samme universitet. Tidligere erfaring består av smidig prosjektarbeid og sommerjobber innen IT og forskning. Avdeling for Digital Helseforskning er første arbeidsplass etter endt studie.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Tett samarbeid med forskere og innholdskonsulenter
  • Planlegging av oppgaver etter smidig metodikk
  • Programmering av grensesnitt, funksjonalitet og automatiserte tester
  • Utvikling av bygg og "deployment" for hyppige leveranser
  • Delta i brukertester og bidra til brukervennlighet i løsningene  
  • Forvaltning av avdelingens digitale løsninger
  • Bearbeide forskningsdata for statistikk