Stein Jakob Nordbø

Teknisk ansvarlig/Systemutvikler

E-post

stein.jakob.nordbo@rr-research.no

Telefon

+47 91836164

Bakgrunn

Utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU i 2006, med spesialisering i komplekse systemer (visualisering og algoritmekonstruksjon). Har jobbet innen helseforskning siden da, med områder som informasjonsvisualisering, visuell datamining, temporale spørrespråk, arkitektur, design og prosess.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Tett samarbeid med forskere og innholdskonsulenter
  • Planlegging av oppgaver etter smidig metodikk
  • Programmering av grensesnitt, funksjonalitet og automatiserte tester
  • Utvikling av bygg og "deployment" for hyppige leveranser
  • Delta i brukertester og bidra til brukervennlighet i løsningene  
  • Forvaltning av avdelingens digitale løsninger
  • Bearbeide forskningsdata for statistikk

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram