Yizhak Itzchaki

Digital Designer

E-post

Yizhak.Itzchaki@rr-research.no

Telefon

+47 91747131

Bakgrunn

Bachelor i Design, Visuell kommunikasjon og Animasjon Bezalel akademiet Jerusalem

Arbeidsoppgaver

  • Utvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Tett samarbeid med forskere, innholdskonsulenter og systemutviklere
  • Planlegging av oppgaver etter smidig metodikk
  • Interaksjonsdesign inkludert utvikling av skisser og prototyper
  • Implementasjonen av design og layout
  • Utvikle illustrasjoner og animasjoner
  • Delta i brukertester


 

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram