Om oss

Avdeling for Digital Helseforskning består av forskere, stipendiater og egne seksjoner for innholds- og løsningsutvikling samt administrasjon. Vi har i mange år arbeidet med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse, styrke egenmestring, bedre individuell oppfølging samt bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell. Løsningene vi utvikler er unike ved at de i sin helhet er basert på evidens, med høy grad av brukermedvirkning.

Forskningsresultater viser blant annet at pasienter opplever færre symptomer, bedre livskvalitet og bedre sykdomsmestring ved bruk av de digitale løsningene som er utviklet ved avdelingen. I tillegg gir de helsepersonell økt forståelse for pasientens behov og ønsker. Vårt mål er å skape et fundament med evidensbaserte egenmestringsmetoder, fremtidsrettede pasientfokuserte helsetjenester og også nye former for samhandlingsmodeller. Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster av forskningen fra Avdeling for Digital Helseforskning er stor.