Om studien

Smertemestringsprogrammet «EPIO» er laget i form av en app som skal støtte deg som lever med langvarige smerter, og vi håper at den kan bidra til en litt lettere hverdag. EPIO er utviklet av forskere i tett samarbeid med IT-utviklere, helsepersonell og personer som lever med langvarig smerte. For å få EPIO programmet så nyttig som mulig testes effekten av programmet i en studie. 

Om smertemestringsprogrammet EPIO

EPIO programmet er basert på evidens – altså det vi vet kan være effektivt når man lever med langvarige smerter, og inneholder en nøye gjennomtenkt kombinasjon av informasjon og øvelser, med mange gode råd og tips underveis. EPIO er laget av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo universitetssykehus, med avdelingsleder Lise Solberg Nes som prosjektleder.

EPIO-appen er tilpasset Android og iOS (Apple), og kan brukes på smarttelefon og nettbrett.

Om studien

Det pågår en studie som skal undersøke hva slags innvirkning bruk av EPIO-appen kan ha (f.eks. innvirkning på livskvalitet, smerter, humør og mestring) for folk som lever med smerter. Studien er fulltegnet og stengt for inkludering av nye deltakere. 

Tidligere i studien har studiedeltakerne blitt inndelt i to grupper; én gruppe som fikk tilgang til EPIO-appen og én sammenligningsgruppe som følger sitt ordinære tjenestetilbud. Dette for å kunne undersøke om EPIO-programmet er nyttig. Nå inviterer vi til en ny gruppe der alle som ønsker å delta mottar det app-baserte smertemestringsprogrammet og svarer på fire spørreskjema gjennom et år.

Hvis EPIO programmet er nyttig, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til personer som lever med smertelidelser.

Tilgang til EPIO

Dersom du er interessert i å prøve EPIO-programmet kan du lese mer på dHealth AS sine sider: https://dhealthapp.no/epio/

EPIO er tilgjengelig for nedlasting på Appstore og Google Play.

Personvern

Lurer du på noe om studien? 

 

Studietelefon:  

416 31 978 (hverdager mellom 09.00 - 15.00)

Kontaktperson:

Hanne Stavenes Støle, prosjektadministrator.

E-post: hanne.stavenes.stole@rr-research.no