Om studien

Lever du med langvarige smerter, og kan tenke deg å teste om et app-basert program kan være til hjelp? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Smertemestringsprogrammet «EPIO» er laget i form av en app som skal støtte deg som lever med langvarige smerter, og vi håper at den kan bidra til en litt lettere hverdag. EPIO er utviklet av forskere i tett samarbeid med IT-utviklere, helsepersonell og personer som lever med langvarig smerte. For å få EPIO programmet så nyttig som mulig tester vi nå ut effekten av programmet i en studie. 

Om smertemestringsprogrammet EPIO

EPIO programmet er basert på evidens – altså det vi vet kan være effektivt når man lever med langvarige smerter, og inneholder en nøye gjennomtenkt kombinasjon av informasjon og øvelser, med mange gode råd og tips underveis. EPIO er laget av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo universitetssykehus, med avdelingsleder Lise Solberg Nes som prosjektleder.

EPIO-appen er tilpasset Android og iOS (Apple), og kan brukes på smarttelefon og nettbrett.

Om studien

Det pågår nå en studie som skal undersøke hva slags innvirkning bruk av EPIO-appen kan ha (f.eks. innvirkning på livskvalitet, smerter, humør og mestring) for folk som lever med smerter. Vi trenger derfor kontakt med mange som kan tenke seg å delta i studien! 

Tidligere i studien har studiedeltakerne blitt inndelt i to grupper; én gruppe som fikk tilgang til EPIO-appen og én sammenligningsgruppe som følger sitt ordinære tjenestetilbud. Dette for å kunne undersøke om EPIO-programmet er nyttig. Nå inviterer vi til en ny gruppe der alle som ønsker å delta mottar det app-baserte smertemestringsprogrammet og svarer på fire spørreskjema gjennom et år.

Hvis EPIO programmet er nyttig, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til personer som lever med smertelidelser.

Kriterier for å kunne delta:

  • Har fylt 18 år
  • Lever med langvarige smerter (> 3 mnd)
  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Disponerer smarttelefon eller nettbrett.

Hva innebærer det å delta?

Dersom du ønsker å delta i studien vil vi først be om et skriftlig samtykke fra deg. Vi ber deg også om å svare på spørreskjema om bakgrunnsopplysninger, smerter og livskvalitet.

Vi vil ringe deg for å informere om studien og hjelpe til med nedlasting av EPIO-programmet   på din enhet. Alle deltakere får tilsendt spørreskjema (digitalt) med oppfølgingsspørsmål etter 3, 6 og 12 måneder.

 

Ønsker du å delta eller lurer du på noe om studien? 

 

Meld din interesse ved å fylle ut kontaktskjema

 

Studietelefon:  41 63 19 78 (hverdager mellom 09.00 - 15.00)

 

Kontaktperson:

Hanne Stavenes Støle, prosjektadministrator.

E-post: hanne.stavenes.stole@rr-research.no