Publikasjoner og presentasjoner

1. Vitenskapelige artikler

Varsi, C., Ledel Solem, I. K., Eide, H., Børøsund, E., Kristjansdottir, O. B., Heldal, K., Waxenberg, L. B., Weiss, K. E., Schreurs, K., Morrison, E. J., Stubhaug, A., & Solberg Nes, L. (2021). Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study. BMC health services research21(1), 275. doi:10.1186/s12913-021-06278-7

Bostrøm, K., Børøsund, E., Varsi, C., Eide, H., Flakk Nordang, E., Schreurs, K. M., Waxenberg, L. B., Weiss, K. E., Morrison, E. J., Cvancarova Småstuen, M., Stubhaug, A., & Solberg Nes, L. (2020). Digital Self-Management in Support of Patients Living With Chronic Pain: Feasibility Pilot Study. JMIR Form Res 2020;4(10):e23893. doi:10.2196/23893

Ledel Solem, I. K., Varsi, C., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Børøsund, E., Schreurs, K. M. G., Waxenberg, L. B., Weiss, K. E., Morrison, E. J., Haaland-Øverby, M., Bevan, K., Zangi, H. A., Stubhaug, A., & Solberg Nes, L. (2020). A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO. J Med Internet Res 2020;22(1):e15889. doi:10.2196/15889

Ledel Solem, I. K., Varsi, C., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Mirkovic, J., Børøsund, E., Haaland-Øverby, M., Heldal, K., Schreurs, K., Waxenberg, L. B., Weiss, K. E., Morrison, E. J., & Solberg Nes, L. (2019). Patients’ Needs and Requirements for eHealth Pain Management Interventions: Qualitative Study. J Med Internet Res, 21(4), e13205. doi:10.2196/13205

Varsi, C., Solberg Nes, L., Kristjansdottir, O. B., Kelders, S. M., Stenberg, U., Zangi, H. A., Børøsund, E., Weiss, K. E., Stubhaug, A., Aune Asbjørnsen, R., Westeng, M., Ødegaard, M., & Eide, H. (2019). Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review. J Med Internet Res, 21(9), e14255. doi:10.2196/14255

 

2. Vitenskapelige abstrakt og muntlige presentasjoner

Kristjansdottir, O. B., Varsi, C., Eide, H., & Solberg Nes, L. (2020). Selvhjelpsapplikasjon for mennesker med langvarig smerte [Islandsk]. Den Islandske konferansen for sykepleiere og jordmødre. Reykjavik, Island. Vitenskapelig foredrag.  

Varsi, C., Børøsund, E., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Ledel Solem, I. K., Bostrøm, K., Stavenes Støle, H., Rygg, C. M., & Solberg Nes, L. (2020). EPIO - et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. Norsk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse, Oslo. Vitenskapelig foredrag.

Ledel Solem, I. K., Varsi, C., Heldal, K., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Mirkovic, J., Schreurs, K., Waxenberg, L., Weiss, K., Morrison, J., Bevan, K., Stenberg, U., Zangi, H. A., Storvik, K., Stubhaug, A., Josefsen, K. K., Midtvedt, S. H., & Solberg Nes, L. (2019). User identified needs and requirements in the development of an eHealth pain management intervention. Published in Annals of Behavioral Medicine, Volume 53, Issue Supplement 1, March 2019, Pages S1–S842.

Ledel Solem, I. K., Varsi, C., Heldal, K., Kristjansdottir, O. B., Eide, H., Mirkovic, J., Schreurs, K., Waxenberg, L., Weiss, K., Morrison, E., Bevan, K., Stenberg, U., Zangi, H. A., Storvik, K., Stubhaug, A., Josefsen, K. K., Midtvedt, S. H., & Solberg Nes, L. (2019). Brukernes behov og ønsker i utviklingen av en e-helseintervensjon for personer med langvarig smerte. NOSF 2019, Oslo. Vitenskapelig foredrag.

Varsi, C., Ledel Solem, I. K., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Børøsund, E., Stubhaug, A., & Solberg Nes, L. (2019). EPIO - et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2019, Gardermoen. Vitenskapelig foredrag.

Heldal, K., Varsi, C., Ledel Solem, I. K., Mirkovic, J., Solberg Nes, L., Kristjansdottir, O. B., Eide, H., Schreurs, K., Waxenberg, L., Weiss, K., Morrison, E., Bevan, K., Stenberg, U., Zangi, H. A., Storvik, K., Stubhaug, A., Josefsen, K. K., & Midtvedt, S. H. (2019). Building an e-health program for chronic pain management; Experiences and input from health care providers. Published in Annals of Behavioral Medicine, Volume 53, Issue Supplement 1, March 2019, Pages S1–S842.

Ledel Solem, I. K., Varsi, C., Heldal, K., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Mirkovic, J., Schreurs, K., Waxenberg, L., Weiss, K., Morrison, E., Bevan, K., Stenberg, U., Zangi, H. A., Storvik, K., Stubhaug, A., Josefsen, K. K., Midtvedt, S, H., & Solberg Nes, L. (2019). Brukernes behov & ønsker i utviklingen av en e-helseløsning for mennesker med kroniske smerte. Læring og mestring 2018, Oslo. Vitenskapelig foredrag.

Varsi, C., & Solberg Nes, L. (2018). Building an eHealth intervention for chronic pain. Fagmøte Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Oslo. Vitenskapelig foredrag.

Varsi, C., Solberg Nes, L., Weiss, K. E., Kelders, S. M., Kristjansdottir, O. B., Zangi, H. A., Stubhaug, A., Gjerde, E. S., Stenberg, U., Ødegaard, M., Westeng, M., Aune Asbjørnsen, R., & Eide, H. (2018). Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions. Nordic Implementation Conference, København, Danmark. Vitenskapelig foredrag.

Varsi, C. (2017). Forskningsbaserte helseapper for mennesker med langvarige helseplager. Hvordan kan ulike e-helse-verktøy styrke pasienters medvirkning og involvering i egen helse? EHiN - Konferansen for e-helse i Norge, Oslo. Vitenskapelig foredrag.

Varsi, C. (2017). How to conduct implementation research alongside a RCT which is testing an app for people with chronic pain? The 15th Annual Meeting of The Quality Improvement Research Network (QIRN), København, Danmark. Vitenskapelig foredrag.

Varsi, C., & Solberg Nes, L. (2016). ePAIN – living well with chronic pain. Forskningssamling Regional Kompetansetjeneste for Smerte. Vitenskapelig foredrag.
 

3. Annet

Oslo universitetssykehus HF (2020). Effektiv smertemestring via app – er det mulig? 

Varsi, C., Ledel Solem, I. K., Eide, H., Kristjansdottir, O. B., Børøsund, E., Stubhaug, A., & Solberg Nes, L. (2019). Norsk nyvinning: EPIO, et evidensbasert digitalt selvhjelpsprogram for mestring av langvarige smerter. Revmatologi BestPractice, 10, 20-23. Populærvitenskapelig artikkel.