eCHANGE

Prosjektperiode

2017–2025

Finansiering

Oslo Universitetssykehus HF (OUS) og Sykehuset i Vestfold HF. Ekstern finansering søkes.

Om prosjektet

Overvekt er et økende helseproblem i store deler av verden. Stadig flere mennesker får alvorlige helseproblemer som følge av overvekt, med blant annet økt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft, psykiske utfordringer og redusert livskvalitet. Etter å ha gått ned i vekt er det mange som opplever det utfordrende å beholde vektnedgangen. Bare en av fire klarer å opprettholde vektnedgang over lang tid, og det er behov for nye løsninger som støtter opp om langvarig vedlikehold av vekttap. Til tross for at det finnes en rekke helseapper for vektreduksjon, er få forsknings- og internettbaserte løsninger utviklet og tatt i bruk i Norge for mestring av langvarig vektreduksjon.

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle, brukerteste og evaluere effekten av et digitalt mestringsverktøy for vektstabilisering som skal støtte mennesker med overvekt etter vektreduksjon. Verktøyet skal utvikles basert på evidensbaserte metoder (inkl. ernæringsinfo, atferdsendring og mestringsstrategier), brukernes erfaringer, behov og ønsker. Brukerrepresentanter vil aktivt involveres i hele forløpet, fra idéutvikling til sluttprodukt. 

Forskningsprosjektet består av tre delprosjekter:

 1. Design og pilottesting av e-helseintervensjoner
 2. En multisenter randomisert kontrollert studie for å evaluere tiltaket
 3. Evaluering av vedvarende bruk av intervensjon gjennom kvalitative undersøkelser, kost-nytte-analyser og utforskning av implementeringsprosessen

Prosjektet vil bruke tjenestedesign og en personsentrert tilnærming. Intervensjonen vil bli utviklet gjennom en iterativ prosess i nært samarbeid med pasientrepresentanter, helsepersonell og andre aktuelle aktører. Prosjektteamet er godt forberedt til dette prosjektet. Alliansen av tverrfaglige eksperter fra ledende nasjonale og internasjonale forskningssentre, i nært samarbeid med brukerrepresentanter, legger til rette for høy vitenskapelig kvalitet fra utvikling til testing og forberedelser for gjennomføring. Hvis intervensjonen viser seg å være effektiv, har den potensiale til å bidra til bedre helse, redusert samfunnsmessig byrde og viktigst; å bedre livskvaliteten for mennesker som lever med utfordringer knyttet til vektstabilisering etter vekttap.

Samarbeidspartnere

 • Jøran Hjelmesæth, MD, PhD, senterleder og professor

  Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold / Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

 • Serena Tonstad, MD, MPH, PhD, Overlege, Professor

  Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (ESF), OUS

 • Jens Kristoffer Hertel, PhD, Forskningssjef

  Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold

 • Line Kristin Johnson, PhD, Ernæringsfysiolog

  Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold

 • Mette Svendsen, PhD, Ernæringsfysiolog

  Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (ESF), OUS

 • Eirik Abildsnes, MD, PhD, Kommuneoverlege

  Familiemedisin / Folkehelse, Kristiansand kommune

 • Unni Mette Stamnes Köpp, MD, PhD, Overlege

  Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR), Sørlandet Sykehus

 • Frode Gallefoss, MD, PhD, Forskningssjef

  Forskningsenheten, Sørlandet Sykehus

 • Mirjam Smedsrød, MA, Leder

  Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Sørlandet Sykehus HF

 • Mari-Mette Graff, Leder

  Landsforeningen for overvektige

 • Matthew M. Clark, LP, ABPP, PhD, Professor

  Dept. of Psychiatry & Psychology / Division of Endocrinology, Department of Medicine, Mayo Clinic

 • Lisette van Gemert-Pijnen, PhD, grunnlegger og senterleder

  Center for eHealth & Wellbeing Research, University of Twente

 • Saskia M. Kelders, PhD, Amanuensis

  Center for eHealth & Wellbeing Research, University of Twente

 • Mirjam Ekstedt, PhD, Professor

  System Safety in Health Care Group, Medical Management Centre, Karolinska Institutet

 • Tonje Holte Stea, PhD, Førsteamanuensis

  Universitetet i Agder

 • Una Stenberg, PhD, Seniorforsker

  Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

 • Milada Cvancarova Småstuen, PhD, Førsteamanuensis

  OsloMet (tidligere HiOA)

Om studien  Publikasjoner og presentasjoner

Deltagere

Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Rikke Aune Asbjørnsen
PhD kandidat / Prosjektadministrator
Marianne Ollivier
Produkteier
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling
Yizhak Itzchaki
Designer
Christine Rygg
Prosjektmedarbeider