Om forskningsprosjektet eCHANGE

Etter å ha gått ned i vekt er det mange som opplever det som utfordrende å beholde den nye vekten over tid. Vektstabilisering etter vektnedgang er en stor utfordring, og det er et behov for å utrede nye, innovative løsninger.

For å hjelpe pasienter til å stabilisere vekten etter vektnedgang har Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo universitetssykehus, sammen med Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus, utviklet et digitalt program for vektstabilisering, i app-format.

Nå ønsker vi å teste om løsningen er brukervennlig, samt om den kan bidra til vektstabilisering. Dette vil i første omgang gjøres i en pilotstudie med 60 deltakere fra de samarbeidende sykehusene. De som sier ja til å delta i studien vil få tilgang til eCHANGE-appen i 3 måneder. Alle studiedeltakere vil veies og fylle ut spørreskjemaer før studieoppstart og ved studieslutt etter 3 måneder.

Om eCHANGE-appen

Det app-baserte eCHANGE-programmet er basert på forskning, råd og tips fra fagfolk og fra personer som selv har erfaringer med overvekt.

Vaner

Hensikten med å bruke eCHANGE er å få støtte til å etablere gode vaner og rutiner som vi vet kan virke for å holde den vekten du ønsker. Disse vanene kan også være med på å bidra til bedre helse. Du kan selv velge hvilke vaner du ønsker å jobbe med, og når, i kategoriene: Fysiske vaner, Matvaner, Velvære, Strategier. I hver kategori finner du informasjon om vanen og tips til hvordan du kan få til å etablere gode vaner og rutiner.

Oversikt og monitorering

eCHANGE gjør det enkelt å følge med på og monitorere vekt over tid. Forskning viser at det å følge med på vekten daglig og / eller ukentlig er en suksessfaktor for å holde vekten stabil. Oversikten i eCHANGE angir hvilken vektsone du er i: Grønn, Gul, Rød. Avhengig av hvilken sone du er i, så kan du i Grønn sone (nært din ønskede vekt) fortsette med de sunne vanene og rutinene du allerede jobber med. Dersom du er i Gul sone (1,5-3 kg over ønsket vekt) eller Rød sone (3 kg eller mer over ønsket vekt) anbefales det at større eller mindre tiltak iverksettes for å komme tilbake til ønsket vekt.

I din Oversikt i appen ser du også hvilke vaner du jobber med, og det er mulig å registrere aktivitet og nivåer på forskjellige områder som er viktig for vekt og vektstabilisering, som for eksempel fysisk aktivitet i form av skritt, stress, søvn og humør. Du kan selv endre oversikten og derved velge hva du vil ha fokus på.

Kunnskap og øvelser

I Kunnskap finnes det informasjon og øvelser om hvordan holde vekten stabil og hva man kan gjøre hvis vekten øker. eCHANGE gir deg forslag til ulike tiltak og øvelser som vi vet virker, og du velger selv hva som er viktig for deg og hva du ønsker å jobbe med. Du kan enkelt markere «dine favoritter» også, slik at det er lett å finne tilbake til områder du likte ekstra godt, eller ønsker å jobbe mer med.

Motivasjon og støtte

Motivasjon, støtte og fokus er sentralt for å endre vaner og opprettholde vekten. I eCHANGE finner du en «buddy» eller «coach» som er et lite ekorn. Ekornet gir både oppmuntringer, tips og belønninger på veien for å hjelpe deg til å nå dine mål og holde vekten stabil!

Øverst i ukeplanen kan du også få oversikt over belønningene dine, og flere av øvelsene tilgjengelig under Kunnskap kan også være viktig for motivasjon for å få til endring over tid.

Påminnelser og personlige innstillinger

Under knappen nederst i høyre hjørne, finner du innstillinger og nyttig informasjon om eCHANGE-appen. Ved å trykke på innstillinger kan for eksempel fargetema, påminnelser og tilbakemeldinger velges ut fra dine egne preferanser.

Ved å bruke eCHANGE til å regulere daglige rutiner og adferd kan nye levevaner tilegnes og opprettholdes over tid, med stabilisering av vekt som et langvarig resultat.


Her finner du mer informasjon om forskningsprosjektet eCHANGE:
https://www.digitalhealth.no/prosjekter/echange/index.html

For deltakere
i studien:

Ta kontakt på med Marianne Ollivier (marianne.ollivier@rr-research.no) om du har spørsmål knyttet til din deltakelse i studien.