Publikasjoner og presentasjoner

1. Vitenskapelige artikler

Asbjørnsen, R. A., Wentzel, J., Smedsrød, M. L., Hjelmesæth, J., Clark, M. M., Solberg Nes, L., & Van Gemert-Pijnen, J. E. W. C. (2020). Identifying Persuasive Design Principles and Behavior Change Techniques Supporting End User Values and Needs in eHealth Interventions for Long-Term Weight Loss Maintenance: Qualitative Study. J Med Internet Res, 22(11), e22598. doi:10.2196/22598

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Solberg Nes, L., Wentzel, J., Varsi, C., Hjelmesæth, J., & van Gemert-Pijnen, J. E. W. C. (2019). Persuasive System Design Principles and Behavior Change Techniques to Stimulate Motivation and Adherence in Electronic Health Interventions to Support Weight Loss Maintenance: Scoping Review. J Med Internet Res, 21(6), e14265. doi:10.2196/14265
 

2. Vitenskapelige abstrakt og andre presentasjoner

Asbjørnsen, R. A., Wentzel, J., Smedsrød, M. L., Ollivier, M., Hjelmesæth, J., Gemert-Pijnen, L. V. & Solberg Nes, L. (2021). Co-creating with patients and other stakeholders: design of an eHealth intervention to support long-term behavior change and weight loss maintenance (eChange). Supporting Health by Technology 2021.

Ollivier, M., Stavenes Støle. H., Solberg Nes, L., Varsi, C., Eide, H., Kristjansdottir, O. B. & Asbjørnsen, R. A. (2021). Evidensbaserte e-helseløsninger for egenmestring - EPIO og eCHANGE. Fag- og forskningsdag.

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Hjelmesæth, J., Hertel, J. K., Wentzel, J., Johnson, L. K., Gade, H., Berge, J., Ollivier, M., Varsi, C.,  Svendsen, M., Clark, M. M., Ah Fung Ha, L., Van Gemert-Pijnen, L., & Solberg Nes, L. (2020). eHealth design: Which persuasive and behavior change techniques meet the user needs for weight maintenance support? 41st Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, San Francisco. Poster (vitenskapelig).

Asbjørnsen, R. A., Wentzel, J., Smedsrød, M. L., Hjelmesæth, J., Clark, M. M., Van Gemert-Pijnen, L., & Solberg Nes, L. (2020). Personalized eHealth technology for weight maintenance and long term behavior change. Design4Health. Posterpresentasjon.

Asbjørnsen, R. A., Wentzel, J., Smedsrød, M. L., Ollivier, M., Hjelmesæth, J., Van Gemert-Pijnen, L., & Solberg Nes, L. (2020). Co-creating with patients and other stakeholders: Design of an eHealth intervention to support long-term behavior change and weight loss maintenance. Supporting Health By Technology. Posterpresentasjon.

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Hjelmesæth, J., Hertel, J. K., Van Gemert-Pijnen, L., Varsi, C., Børøsund, E., Johnson, L. K., Tonstad, S., Svendsen, M., Abildsnes, E., Graff, M. M., Clark, M. M., Ekstedt, M., Kelders, S., Wentzel, J., Holte Stea, T., Gallefoss, F., Stenberg, U., Småstuen, M., & Solberg Nes, L. (2019). Building an eHealth intervention for weight maintenance after weight loss: Identifying behavioral design elements & user needs. Society of Behavioral Medicine Annual Meeting 2019, Washington. Poster (vitenskapelig).

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Solberg Nes, L., Wentzel, J., Varsi, C., Hjelmesæth, J., & Van Gemert-Pijnen, L. (2019). Weight maintenance: Finding effective combinations of persuasive and behavior change techniques stimulating motivation and adherence. Supporting health by technology. Posterpresentasjon.

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Hjelmesæth, J., Hertel, J. K., Van Gemert-Pijnen, L., Varsi, C., Ollivier, M., Børøsund, E., Johnson, L. K., Tonstad, S., Svendsen, S., Abildsnes, E., Stamnes Köpph, U. M., Graff, M. M., Clark, M. M., Ekstedt, M., Kelders, S., Wentzel, J., Holte Stea, T., Gallefoss, F., Stenberg, U., Cvancarova, M., & Solberg Nes, L. (2019). eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap. Fedmeforskningsdagene 2019. Vitenskapelig foredrag.

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Sieverink, F., Hjelmesæth, J., Hertel, J. K., Varsi, C., Van Gemert-Pijnen, L., & Solberg Nes, L. (2018). Enabling and supporting behavior change through persuasive health technology. Supporting health by technology. Posterpresentasjon.

Asbjørnsen, R. A., Smedsrød, M. L., Sieverink, F., Hjelmesæth, J., Hertel, J. K., Varsi, C., Van Gemert-Pijnen, L., & Solberg Nes, L. (2018). Supporting health by technology - an innovative service design approach using eHealth to engage users, improve health and health services. BMJ International Forum on Quality & Safety in Healthcare. Posterpresentasjon.

Solberg Nes, L. (2017). Facilitating health behavior using information technology and social networking – eHealth. EASO Collaborating Centre for Obesity Management, EASO COM Summit, Tønsberg. Vitenskapelig foredrag.
 

3. Annet

Avdeling for Digital Helseforskning (2020). Design av digitalt verktøy for varig livsstilsendring og vektstabilisering.

Avdeling for Digital Helseforskning (2020). e-Helseintervensjon for varig vektstabilisering.

Sykehuset i Vestfold (2020). Design av digital verktøy for varig livsstilsendring og vektstabilisering.

Sykehuset i Vestfold (2020). Forskningsprosjektet eCHANGE på andreplass i Idéprisen 2020.