Publikasjoner og presentasjoner

1. Vitenskapelige publikasjoner

Seljelid, B., Varsi, C., Solberg Nes, L., Øystese, K. A. & Børøsund, E. (2021). A digital patient-provider communication intervention (involveme): Qualitative study on the implementation preparation based on identified facilitators and barriers. Journal of Medical Internet Research 2021; Volum 23(4) s. 1-17. doi: 10.2196/22399

Seljelid, B., Varsi, C., Solberg Nes, L., Stenehjem, A.-E., Bollerslev, J., & Børøsund, E. (2020). Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe. BMC Med Inform Decis Mak, 20(1), 46. doi:10.1186/s12911-020-1065-8

Seljelid, B., Varsi, C., Solberg Nes, L., Øystese, K. A., & Børøsund, E. (2021). A Digital Patient-Provider Communication Intervention (InvolveMe): Qualitative Study on the Implementation Preparation Based on Identified Facilitators and Barriers. J Med Internet Res, 23(4), e22399. doi:10.2196/22399
 

2. Vitenskapelige abstrakt og andre presentasjoner

Seljelid, B. & Børøsund, E. (2021). InvolverMeg - Brukermedvirkning og digital kommunikasjon. Arbeidsmiljø- og pasientsikkerthetsseminar.

Seljelid, B. (2021). InvolverMeg - Brukermedvirkning og digital kommunikasjon. Arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsseminar, digitalt seminar, Oslo. Faglig foredrag.

Seljelid, B. (2020). InvolverMeg - Brukermedvirkning og digital kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten. Pasientsikkerhetskonferansen 2020, Oslo. Faglig foredrag.

Seljelid, B., Abelsen, K., Krabbe, L. C., Bollerslev, J., Varsi, C., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2020). Development of a digital patient-provider communication tool to facilitate shared decision making for patients with non-functioning pituitary adenomas: InvolveMe. The 22nd European Congress of Endocrinology (ECE 2020), Praha, Tsjekkia. Posterpresentasjon.

Seljelid, B., Varsi, C., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2020). Barriers and facilitators to implementing a digital tool to support shared decision making in chronic health care. 41st Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, San Francisco, CA, USA. Posterpresentasjon. doi:10.1093/abm/kaaa009

Seljelid, B., Varsi, C., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2020). Implementering av et digitalt kommunikasjonsverktøy for å støtte samvalg ved langvarig sykdom: InvolverMeg. NSFs nasjonale e-helsekonferanse; Sykepleie på nye måter, Oslo. Posterpresentasjon.

Seljelid, B., & Børøsund, E. (2019). Digital oppfølgning ved kronisk sykdom - et pilotprosjekt. Mestringskurs for pasienter med ikke-hormonproduserende hypofyseadenom og pårørende, Oslo. Faglig foredrag.

Seljelid, B., Fabritius Dybwad, P., Bergland, A., Varsi, C., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2019). "Jeg ønsker meg en digital informasjonsplattform". Den Internasjonale Sykepleierdagen 2018, Oslo. Posterpresentasjon.

Seljelid, B., Varsi, C., Solberg Nes, L., Stenehjem, A. E., Bollerslev, J., & Børøsund, E. (2019). Symptomkartlegging + sikker meldingstjeneste = samvalg? NSFs 18. nasjonale e-helsekonferanse; Sykepleie og digitalisering – samspill i praksis Lillestrøm. Vitenskapelig foredrag.

Seljelid, B., Varsi, C., Stenehjem, A. E., Bollerslev, J., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2019). Content development of an electronic shared decision making tool for patients with chronic illness; mapping symptoms and needs. The 40th Annual Meeting & Scientific Sessions of the Society of Behavioral Medicine, Washington DC. Posterpresentasjon. doi:10.1093/abm/kaz007

Seljelid, B., Varsi, C., Bergland, A., Solberg Nes, L., Abelsen, K., Grorud, I., & Børøsund, E. (2018). Elektronisk symptomkartlegging; involvering av pasienter og helsepersonell i utviklingen av en eHelseløsning. Sykepleie i en digital tidsalder, Lillestrøm. Posterpresentasjon.

Seljelid, B., Varsi, C., Krogseth, T., Børøsund, E., & Solberg Nes, L. (2018). Systematic planning of Patient and Public Involvement in a research study. Nordic Conference of Nursing Research 2018, Oslo. Posterpresentasjon.

Seljelid, B., Varsi, C., Krogseth, T., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2018). Et mål uten en plan er bare et ønske: Systematisk planlegging av brukermedvirkning i forskningsprosjektet InvolverMeg. Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester, Oslo. Vitenskapelig foredrag.

Seljelid, B., Varsi, C., Krogseth, T., Solberg Nes, L., & Børøsund, E. (2018). Making a plan for patient involvement in eHealth research: identifying barriers and facilitators. Nordic Implementation Conference, København, Danmark. Posterpresentasjon.

Seljelid, B., & Børøsund, E. (2017). Kan en ehelseløsning bidra til bedre pasientoppfølgning? Mestringskurs, Oslo universitetssykehus. Faglig foredrag.

Varsi, C., & Seljelid, B. (2017). Forskning på implementering av eHelseløsninger. Presentasjon for forskningsgruppen Implementeringsforskning og metodeutvikling, Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Vitenskapelig foredrag.