Stressproffen

Rekrutteringen til studien er avsluttet. På denne siden kan du lese litt mer om studien. Er du deltaker i studien og ønsker å komme i kontakt med oss, finner du kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi har utviklet et appbasert program for stressmestring som vi håper kan være til nytte for  de som lever med kreftsykdom. Programmet heter "StressProffen", og er utviklet av forskere i samarbeid med helsepersonell og mennesker som lever med kreft. For å få StressProffen-programmet så nyttig som mulig har vi hatt en pilotutprøving, og er nå inne i siste fase av en randomisert kontrollert studie.

Om stressmestringsprogrammet

Appen StressProffen inneholder et stressmestringsprogram som kombinerer komponenter fra velprøvde, evidensbaserte stressmestringstiltak. Den er laget av Avdeling for Digital Helseforskning (tidligere Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning) ved Oslo Universitetssykehus HF og er utviklet med støtte fra Kreftforeningen.

Programmet er bygd opp av 10 moduler som inneholder informasjon og øvelser relatert til stress og mestring. Appen er tilpasset både android og ios (apple), og kan brukes både på mobil og nettbrett.

Studie for å teste effekt

For å undersøke om programmet er nyttig, har studiedeltakere blitt inndelt i to grupper; én gruppe som fikk tilgang til stressmestringsappen og én sammenligningsgruppe som fikk sitt vanlige oppfølgingstilbud. De som er med i studien har blitt tilfeldig (randomisert) fordelt i en av de to gruppene.

Hvis programmet viser effekt, vil det i framtiden kunne være aktuelt å tilby lignende tjenester som en del av det ordinære tjenestetilbudet til pasienter med kreftsykdom.

Kontaktinformasjon

Studietelefon:

97 59 05 31 (hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00)

E-post:

elin.borosund@rr-research.no

elanor.halvorsen.brendmo@rr-research.no

Kontaktpersoner:

  • Elin Børøsund, sykepleier/seniorforsker
  • Elanor Halvorsen Brendmo, prosjektmedarbeider