StressProffen©™ Helsepersonell

Prosjektperiode

2022-2032

Finansiering

Oslo universitetssykehus

Om prosjektet

Stress er en naturlig del av livet. Det kan oppstå gjennom utfordrende situasjoner eller oppgaver på jobb, skole eller privat, kan være både fysisk og psykisk, og er ofte relatert til ting som oppleves krevende og noen ganger stressende. For helsepersonell kan jobbrelatert stress være en utfordring som fører til frustrasjon, lavere motivasjon, redusert livskvalitet og utbrenthet. Opplæring i mestringsstrategier kan forebygge slike problemer, men program for dette er ikke nødvendigvis lett tilgjengelige for helsepersonell.

Avdeling for Digital Helseforskning har utviklet et brukersentrert, evidens-basert stressmestringsprogram kalt StressProffen©™. StressProffen er i utgangspunktet utviklet og testet for stressmestring hos pasienter med kreft, men anses å kunne være til nytte for de fleste som opplever stress på et eller annet vis i hverdagen, inkludert helsepersonell. Innholdet i programmet er basert på velprøvde kognitive adferds- og stressmestringstiltak. 

Prosjektets hovedmål er å undersøke effekt av og erfaring med tilgang og bruk av det app -basert stressmestringsprogrammet StressProffen blant helsepersonell som jobber i behandling og oppfølging av pasienter på sykehus. Studien vil bli gjennomført som en observasjonsstudie med før- og ettermålinger hos helsepersonell som får tilgang til StressProffen. I tillegg vil et utvalg bli invitert til individuelle intervju i etterkant av studien for å undersøke erfaringer med bruk av StressProffen.

Om studien

 

 

Deltagere

Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Christine Rygg
Prosjektadministrator
Elin Børøsund
Co-prosjektleder
Thomas Mathisen
Utviklingsansvarlig