SuperSmart

Prosjektperiode

2019-2021

Finansiering

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG), OUS og Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst)

Om prosjektet

Langvarig stress og bekymring kan påvirke barns utvikling og vanskeliggjøre mestring av aldersmessige aktiviteter og oppgaver. Manglende strategier for å regulere egne tanker, følelser og adferd kan gjøre det vanskelig for barn å håndtere livsstress, og det er behov for gode metoder som kan støtte stressmestring og selvregulering hos barn.

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) skal i dette prosjektet derfor i samarbeid med Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst) å kombinere eksisterende teknologi, kompetanse og erfaring for å utvikle; SuperSmart - en digital løsning for mestring av stress blant barn. Løsningen, kanskje i form av en app, skal fungere som en lett tilgjengelig verktøykasse som er engasjerende og enkel å bruke og som kan distribueres og brukes forebyggende for barn som kommunenes og helsetjenestens vanlige kommunikasjonsmetoder ikke når.

SuperSmart vil være en videreutvikling av de allerede eksisterende appbaserte kommunikasjons- og selvhjelpsprogrammene SiSom (kartleggingsverktøy for barn), StressProffen (stressmestring for pasienter med kreft)   og SMART   (stressmestring i krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover). For å sikre brukerrelevanse og fremtidig implementering må løsningen og teknologien som skal benyttes være godt tilpasset målgruppen. Prosjektet vil derfor inkludere aktuelle interessenter (inkludert barn i aldersgruppen 6-12 år, foreldre, e-helsespesialister, spesialister innen stressmestring og selvregulering for både barn og voksne, samt designere og systemutviklere) i hele utviklingsprosessen.

Prosjektets hovedmål er å utvikle og brukerteste det nye stressmestringsverktøyet SuperSmart i en pilotstudie. Gjennom intervjuer og informasjon fra brukslogger vil prosjektet evaluere barnas og foreldrenes opplevde nytte av den digitale løsningen, og hvordan den blir benyttet.

Samarbeidspartnere

  • Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst)

Deltagere

Axel Boix Escolan
Systemutvikler
Daniel Sollie Hansen
Systemutvikler
Yizhak Itzchaki
Designer
Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Elise Flakk Nordang
Prosjektadministrator
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler
Heidi Nygård
Prosjektmedarbeider
Christine Rygg
Prosjektmedarbeider
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling
Cecilie Varsi
Seniorforsker/Co-prosjektleder