ZuperSmart

Prosjektperiode

2019-2026

Finansiering

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG), OUS og Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst)

Om prosjektet

Langvarig stress og bekymring kan påvirke barns utvikling og vanskeliggjøre mestring av aldersmessige aktiviteter og oppgaver. Manglende eller begrensede strategier for å regulere egne tanker, følelser og adferd kan gjøre det vanskelig for barn å håndtere livsstress, og det er behov for gode metoder som kan støtte stressmestring og selvregulering hos barn.

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) skal i dette prosjektet i samarbeid med Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst) kombinere eksisterende teknologi, kompetanse og erfaring for å utvikle; ZuperSmart - en digital løsning for mestring av stress blant barn. Løsningen, kanskje i form av en app, skal fungere som en lett tilgjengelig verktøykasse som er engasjerende og enkel å bruke og som kan distribueres og brukes forebyggende for barn, gjerne også barn som kanskje kommunenes og helsetjenestens vanlige kommunikasjonsmetoder ikke når.

ZuperSmart vil være en videreutvikling av de allerede eksisterende appbaserte kommunikasjons- og selvhjelpsprogrammene SiSom (kartleggingsverktøy for barn), StressProffen (stressmestring for pasienter med kreft) og SMART (stressmestring i krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover). For å sikre brukerrelevanse og fremtidig implementering må løsningen og teknologien som skal benyttes være godt tilpasset målgruppen. Prosjektet vil derfor inkludere aktuelle interessenter (inkludert barn i aldersgruppen 6-12 år, foreldre, e-helsespesialister, spesialister innen stressmestring og selvregulering for både barn og voksne, samt designere og systemutviklere) i hele utviklingsprosessen.

Prosjektets hovedmål er å utvikle og brukerteste det nye stressmestringsverktøyet ZuperSmart i en pilotstudie. Gjennom intervjuer og informasjon fra brukslogger vil prosjektet evaluere barnas og foreldrenes opplevde nytte av den digitale løsningen, og hvordan den blir benyttet.

Samarbeidspartnere

  • Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst)

Om studien

 

 

Deltagere

Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Elise Flakk Nordang
Produkteier
Christine Rygg
Prosjektadministrator
Hanne Stavenes Støle
Prosjektmedarbeider
Heidi Nygård
Prosjektmedarbeider
Thomas Mathisen
Systemutvikler
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling
Yizhak Itzchaki
Designer