Om studien

Kjenner du eller er du et barn som kunne tenke seg å teste et digitalt verktøy som kan være til hjelp for å bedre forstå og håndtere ulike stressende situasjoner? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

ZuperSmart er et digitalt verktøy som skal kunne bidra med strategier som kan være til støtte i ulike situasjoner for alle barn i alderen 6-12 år. 

Om ZuperSmart

ZuperSmart er basert på informasjon fra eksiterende stressmestringsprogram for voksne samt eksisterende kartleggings- og kommunikasjonsprogram for barn, og er utviklet av forskere i tett samarbeid med andre fagpersoner, IT-utviklere og barn i alderen 6-12 pr. I ZuperSmart vil barna få tilgang til ulike virtuelle verdener som inneholder øvelser og korte animasjonsfilmer som eksemplifiserer hvordan stress kan oppleves for barn. ZuperSmart er utviklet av Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo universitetssykehus, i samarbeid med Regionalt Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging (RVTS Øst), med avdelingsleder ved DIG, Lise Solberg Nes som prosjektleder. Programmet er laget som en app, er tilpasset Android og iOS (Apple), og kan brukes på smarttelefon og nettbrett.

Om studien

For at ZuperSmart appen skal bli så nyttig og brukervennlig som mulig, er det viktig for oss å få tilbakemeldinger fra målgruppen; barn mellom 6 og 12 år. Vi planlegger derfor å starte opp en pilotstudie i første kvartal 2022 hvor barn i denne alderen får tilgang til ZuperSmart-appen i tre måneder og gir oss tilbakemelding om hva de synes. For å få til dette trenger vi å komme i kontakt med mange som kan tenke seg å delta i studien! 

Kriterier for å kunne delta:

  • Barn i alderen 6-12 år
  • Forstår og snakker norsk
  • Tilgang til smarttelefon eller nettbrett
  • Kan delta på et introduksjonsmøte i Oslo/omegn

Hva innebærer det å delta?

Dersom barnet ønsker å delta i pilotstudien vil vi først be om skriftlig samtykke fra barnets foresatte. Vi vil også be dere (dvs. barn/foresatte) om å fylle ut noen enkle spørreskjema som vi ønsker tilbakemelding på ved oppstart og etter tre måneder.

Deretter vil barnet og en foresatt delta i et introduksjonsmøte, hvor noen fra prosjektteamet vil forklare hvordan ZuperSmart-appen brukes samt gi en kort innføring av innholdet i programmet. Dette skjer ved Aker Sykehus i Oslo, eller i egnede lokaler i nærheten av der dere bor. I enkelte tilfeller kan hjemmebesøk avtales om ønskelig.

Personvern

Lurer du på noe om ZuperSmart-studien? Ta gjerne kontakt.

 

Studietelefon:

901 35 561 (hverdager mellom 09.00 - 15.00)

 

Kontaktperson:

Christine Rygg, prosjektadministrator

E-post: christine.rygg@rr-research.no