Personvern

Juridisk ansvarsfraskrivelse

ZuperSmart er levert av Oslo universitetssykehus HF (OUS) for eksklusiv bruk av lovlig rettmessige brukere.

OUS påtar seg intet ansvar for bruk av dette produktet, og vil heller ikke i noen tilfelle være ansvarlig for eventuelle personskader (og/eller endring i medisinsk tilstand), eller erstatningspliktige skader av noen slag, inkludert, men ikke begrenset til, skader som skyldes tap av fortjeneste, data, virksomhet, eller anseelse, som følge av eller knyttet til bruken av dette produktet. Eventuelle rettslige tiltak som følge av bruken av dette produkt (eller informasjon som finnes i løsningen), må rettes mot norsk domstol, og vil være basert på norsk rett.

Denne programvaren leveres «som den er» uten noen garantier eller støtte.

OUS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i programvaren uten varsel. OUS gir heller ingen garanti for at slik anvendelse vil være egnet for den angitte bruk uten ytterligere testing eller modifikasjon.

Opplysningene som gis på www.oslo-universitetssykehus.no samt apper fra Oslo universitetssykehus, må ikke brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos, eller behandling av lege.

Copyright, 2022, Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus HF.

Personvern­erklæring

Avdeling for Digital Helseforskning ved OUS er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og for at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte. All informasjon om deg vil bli pseudonymisert og skal kun brukes i forbindelse med denne forskningsstudien.

Du som deltager eller foresatt for deltager 12 år eller yngre har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene som er registrert om deg, rett til sletting av bruksdata og til å motta en kopi av data i et strukturert, maskinlesbart format.

Loggdata på hvordan du bruker appen sendes via Nettskjema ved Universitetet i Oslo (UiO) og lagres trygt i et prosjektområde hos Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved UiO. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten, og som kan finne tilbake til deg. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Erfaringer fra studien vil kunne bli publisert i norske og internasjonale tidsskrifter og i forbindelse med konferanser. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

All informasjon om bruk av ZuperSmart appen vil bli anonymisert når studien i sin helhet avsluttes, senest 31.12.2026.

Spørsmål ang. personvern

Har du spørsmål om innsyn, retting eller sletting? Ta kontakt på telefon: 901 35 561 (hverdager mellom 09:00–15:00), eller send en e-post til christine.rygg@rr-research.no

 


 

Publisert 24. sep. 2021 12:52 - Sist endret 29. sep. 2022 10:48