Cecilie Varsi

Seniorforsker

E-post

cecilie.varsi@usn.no

Telefon

+47 90856339

Nåværende stillinger

Seniorforsker

Utdanning

Postdoktor (2017-2019), Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus.

Doktorgrad (2009–2016), Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. Implementering av en internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste for pasienter og helsepersonell i klinisk praksis – Implementeringsforskning.

Prosjektledelse (2007), Handelshøgskolen BI, Oslo.

Master i sykepleievitenskap (2007), Universitetet i Oslo.

Organisasjon og ledelse (2000), Diakonhjemmets høgskole, Oslo.

Offentlig godkjent sykepleier (1994), Finnmark sykepleierhøgskole, Hammerfest.

Faglige interesser

Dr Varsi har en sentral rolle i mange av prosjektene ved Avdeling for Digital Helseforskning der forskningen omfavner utvikling og effektstudier av digitale (eHelse) intervensjoner og kommunikasjonsløsninger for mennesker med langvarige og sammensatte helseutfordringer. Hun er for eksempel prosjektadministrator for et omfattende prosjekt som har utviklet det digitale smertemestringsprogrammet EPIO, som testes i en pågående studie blant mennesker som lever med langvarige smerter. Dr Varsi har også et særskilt fokus på implementering av evidensbaserte intervensjoner til klinisk praksis, og spesielt hvordan digitale løsninger kan implementeres på en smidig måte etter at studiene er avsluttet. Hun er blant annet styremedlem i European Implementation Collaborative (EIC), Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforskning (NIMP) og Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-helse. Når det gjelder forskningsmetoder har Dr Varsi erfaring med mixed methods, med særlig kompetanse innenfor kvalitative forskningsmetoder. Hun har ledet og bidratt til mange systematiske kunnskapsoppsummeringer (systematic reviews). I tillegg er Dr Varsi veileder for flere doktorgrads- og masterkandidater og underviser på PhD- og masternivå om kvalitativ metode, eHelse og implementering.

Autorisasjon

Sykepleier, HPR-nummer: 4810775.

 

Verv

2019-           Norsk sykepleierforbunds faggruppe for e-Helse (nestleder).

2018-           Innovasjonsutvalget, Oslo Universitetssykehus, Oslo (varamedlem).

2018-           European Implementation Collaborative (styremedlem).

2017 -          Forskningsutvalget i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo (varamedlem).

2017-           Forskergruppe for Implementeringsforskning og Metodeutvikling, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet, Bergen (medlem).

2016-           Forskergruppe for Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT), Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo (medlem).

2007-           Forskergruppe for Avdeling for Digital helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus, Oslo, (medlem). Fra 2018: Co-leder av forskergruppen.

1999-2005    Rikshospitalets legemiddelkomité (medlem).

Undervisning

University of Costa Rica, Research center for nursing and health care, Costa Rica.

University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.

Universitetet Sørøst-Norge, Vitensenteret helse og Teknologi, Drammen.

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Oslo.

Oslo universitetssykehus, Oslo.

OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Oslo.

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Trondheim.

Høgskulen på Vestlandet, Senter for kunnskapsbasert praksis, Bergen.

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Bergen.

VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, Oslo.

Samarbeid

University of Costa Rica, Research center for nursing and health care, Costa Rica.

University of Concepción, Faculty of Nursing, Chile.

Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, Oslo.

Oslo universitetssykehus, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo.

Diakonhjemmet Hospital, Department of Rheumatology, Oslo.

 

Publikasjoner

Publications 2022

Garratt A, Sagen J, Børøsund E, Varsi C, Kjeken I, Dagfinrud H, Moe RH (2022)
The Public and Patient Engagement Evaluation Tool: forward-backwards translation and cultural adaption to Norwegian
BMC Musculoskelet Disord, 23 (1), 556
DOI 10.1186/s12891-022-05514-3, PubMed 35676674

Bührmann L, Driessen P, Metz A, Burke K, Bartley L, Varsi C, Albers B (2022)
Knowledge and attitudes of Implementation Support Practitioners-Findings from a systematic integrative review
PLoS One, 17 (5), e0267533
DOI 10.1371/journal.pone.0267533, PubMed 35544529

Bostrøm K, Varsi C, Eide H, Børøsund E, Kristjansdottir ÓB, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Nordang EF, Stubhaug A, Nes LS (2022)
Engaging with EPIO, a digital pain self-management program: a qualitative study
BMC Health Serv Res, 22 (1), 577
DOI 10.1186/s12913-022-07963-x, PubMed 35488295

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Øystese KA, Børøsund E (2022)
Feasibility of a Digital Patient-Provider Communication Intervention to Support Shared Decision-Making in Chronic Health Care, InvolveMe: Pilot Study
JMIR Form Res, 6 (4), e34738
DOI 10.2196/34738, PubMed 35389356

Eiken AG, Nordanger DØ, Solberg Nes L, Varsi C (2022)
Patients' Experiences of Using an eHealth Pain Management Intervention Combined With Psychomotor Physiotherapy: Qualitative Study
JMIR Form Res, 6 (3), e34458
DOI 10.2196/34458, PubMed 35293866

Publications 2021

Albers B, Metz A, Burke K, Buhrmann L, Bartley L, Driessen P, Varsi C (2021)
The Mechanisms of Implementation Support-Findings from a Systematic Integrative Review
Res. Soc. Work. Pract., 10497315211042375
DOI 10.1177/10497315211042375

Sharma A, Birkeland KI, Nermoen I, Qvigstad E, Tran AT, Gulseth HL, Sollid ST, Wium C, Varsi C (2021)
Understanding mechanisms behind unwanted health behaviours in Nordic and South Asian women and how they affect their gestational diabetes follow-ups: A qualitative study
Diabet Med, 38 (10), e14651
DOI 10.1111/dme.14651, PubMed 34268812

Johnsen TL, Johansen T, Momsen AH, Tveito TH, Nielsen CV, Varsi C, Øyeflaten I (2021)
eHealth interventions to facilitate work participation: a scoping review
JBI Evid Synth, 19 (10), 2739-2759
DOI 10.11124/JBISRIR-D-19-00433, PubMed 34224522

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Øystese KA, Børøsund E (2021)
A Digital Patient-Provider Communication Intervention (InvolveMe): Qualitative Study on the Implementation Preparation Based on Identified Facilitators and Barriers
J Med Internet Res, 23 (4), e22399
DOI 10.2196/22399, PubMed 33830063

Varsi C, Ledel Solem IK, Eide H, Børøsund E, Kristjansdottir OB, Heldal K, Waxenberg LB, Weiss KE, Schreurs KMG, Morrison EJ, Stubhaug A, Solberg Nes L (2021)
Health care providers' experiences of pain management and attitudes towards digitally supported self-management interventions for chronic pain: a qualitative study
BMC Health Serv Res, 21 (1), 275
DOI 10.1186/s12913-021-06278-7, PubMed 33766028

Paulsen MM, Varsi C, Andersen LF (2021)
Process evaluation of the implementation of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition in a hospital setting
BMC Health Serv Res, 21 (1), 281
DOI 10.1186/s12913-021-06236-3, PubMed 33766017

Varsi C, Stenehjem AE, Børøsund E, Solberg Nes L (2021)
Video as an alternative to in-person consultations in outpatient renal transplant recipient follow-up: a qualitative study
BMC Nephrol, 22 (1), 105
DOI 10.1186/s12882-021-02284-3, PubMed 33752608

Albers B, Metz A, Burke K, Buhrmann L, Bartley L, Driessen P, Varsi C (2021)
Implementation Support Skills: Findings From a Systematic Integrative Review
Res. Soc. Work. Pract., 31 (2), 1049731520967419-170
DOI 10.1177/1049731520967419

Publications 2020

Bostrøm K, Børøsund E, Varsi C, Eide H, Flakk Nordang E, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Cvancarova Småstuen M, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
Digital Self-Management in Support of Patients Living With Chronic Pain: Feasibility Pilot Study
JMIR Form Res, 4 (10), e23893
DOI 10.2196/23893, PubMed 33094734

Børøsund E, Varsi C, Clark MM, Ehlers SL, Andrykowski MA, Sleveland HRS, Bergland A, Nes LS (2020)
Pilot testing an app-based stress management intervention for cancer survivors
Transl Behav Med, 10 (3), 770-780
DOI 10.1093/tbm/ibz062, PubMed 31330023

Børøsund E, Ehlers SL, Varsi C, Clark MM, Andrykowski MA, Cvancarova M, Solberg Nes L (2020)
Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application-based stress-management intervention for cancer survivors
Cancer Med, 9 (11), 3775-3785
DOI 10.1002/cam4.3000, PubMed 32243717

Paulsen MM, Paur I, Gjestland J, Henriksen C, Varsi C, Tangvik RJ, Andersen LF (2020)
Effects of using the MyFood decision support system on hospitalized patients' nutritional status and treatment: A randomized controlled trial
Clin Nutr, 39 (12), 3607-3617
DOI 10.1016/j.clnu.2020.03.012, PubMed 32241711

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Stenehjem AE, Bollerslev J, Børøsund E (2020)
Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe
BMC Med Inform Decis Mak, 20 (1), 46
DOI 10.1186/s12911-020-1065-8, PubMed 32131808

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Børøsund E, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Haaland-Øverby M, Bevan K, Zangi HA, Stubhaug A, Solberg Nes L (2020)
A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO
J Med Internet Res, 22 (1), e15889
DOI 10.2196/15889, PubMed 31961331

Publications 2019

Varsi C, Solberg Nes L, Kristjansdottir OB, Kelders SM, Stenberg U, Zangi HA, Børøsund E, Weiss KE, Stubhaug A, Asbjørnsen RA, Westeng M, Ødegaard M, Eide H (2019)
Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review
J Med Internet Res, 21 (9), e14255
DOI 10.2196/14255, PubMed 31573934

Asbjørnsen RA, Smedsrød ML, Solberg Nes L, Wentzel J, Varsi C, Hjelmesæth J, van Gemert-Pijnen JE (2019)
Persuasive System Design Principles and Behavior Change Techniques to Stimulate Motivation and Adherence in Electronic Health Interventions to Support Weight Loss Maintenance: Scoping Review
J Med Internet Res, 21 (6), e14265
DOI 10.2196/14265, PubMed 31228174

Paulsen MM, Varsi C, Paur I, Tangvik RJ, Andersen LF (2019)
Barriers and Facilitators for Implementing a Decision Support System to Prevent and Treat Disease-Related Malnutrition in a Hospital Setting: Qualitative Study
JMIR Form Res, 3 (2), e11890
DOI 10.2196/11890, PubMed 31094333

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Mirkovic J, Børøsund E, Haaland-Øverby M, Heldal K, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Solberg Nes L (2019)
Patients' Needs and Requirements for eHealth Pain Management Interventions: Qualitative Study
J Med Internet Res, 21 (4), e13205
DOI 10.2196/13205, PubMed 30877780

Publications 2017

Gammon D, Strand M, Eng LS, Børøsund E, Varsi C, Ruland C (2017)
Shifting Practices Toward Recovery-Oriented Care Through an E-Recovery Portal in Community Mental Health Care: A Mixed-Methods Exploratory Study
J Med Internet Res, 19 (5), e145
DOI 10.2196/jmir.7524, PubMed 28465277

Publications 2015

Varsi C, Ekstedt M, Gammon D, Ruland CM (2015)
Using the Consolidated Framework for Implementation Research to Identify Barriers and Facilitators for the Implementation of an Internet-Based Patient-Provider Communication Service in Five Settings: A Qualitative Study
J Med Internet Res, 17 (11), e262
DOI 10.2196/jmir.5091, PubMed 26582138

Varsi C, Ekstedt M, Gammon D, Børøsund E, Ruland CM (2015)
Middle Managers' Experiences and Role in Implementing an Interactive Tailored Patient Assessment eHealth Intervention in Clinical Practice
Comput Inform Nurs, 33 (6), 249-57
DOI 10.1097/CIN.0000000000000158, PubMed 25988851

Publications 2013

Varsi C, Gammon D, Wibe T, Ruland CM (2013)
Patients' reported reasons for non-use of an internet-based patient-provider communication service: qualitative interview study
J Med Internet Res, 15 (11), e246
DOI 10.2196/jmir.2683, PubMed 24220233

Publications 2012

Wibe T, Ekstedt M, Hellesø R, Varsi C, Ruland C (2012)
"You are not at all bothersome" - nurses' online communication with testicular cancer patients
NI 2012 (2012), 2012, 453
PubMed 24199140

Wibe T, Hellesø R, Varsi C, Ruland C, Ekstedt M (2012)
How does an online patient-nurse communication service meet the information needs of men with recently diagnosed testicular cancer?
ISRN Nurs, 2012, 260975
DOI 10.5402/2012/260975, PubMed 23251816

Publications 2009

Varsi C, Ruland CM (2009)
Congruence between nursing problems in nursing care plans and NANDA nursing diagnoses
Stud Health Technol Inform, 146, 778-9
DOI 10.3233/978-1-60750-024-7-778, PubMed 19592976

Ruland CM, Borosund E, Varsi C (2009)
User requirements for a practice-integrated nurse-administered online communication service for cancer patients
Stud Health Technol Inform, 146, 221-5
DOI 10.3233/978-1-60750-024-7-221, PubMed 19592838

Mine prosjekter

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram