Nyheter

Publisert 24. feb. 2020 14:40

Kronisk smerte er utfordrende å leve med. E-helseintervensjoner kan potensielt gjøre hverdagen for mennesker som lever med langvarige smerter enklere. Men da er det noen kriterier som må oppfylles, ifølge forfatterne av en ny forskningsartikkel.

Kvinne leser på ipad
Publisert 24. feb. 2020 14:40

Forskere ved Avdeling for digital helseforskning (tidligere SPS) ved OUS har nylig gjennomført og publisert en «realist systematic review», som er en systematisk kunnskapsoppsummering, på implemetering av e-helseintervensjoner. Hva vet vi om hva som fungerer?

Publisert 24. feb. 2020 14:39

Design av teknologi kan bidra til å påvirke vår adferd, livsstil og helse. I en ny artikkel fra Avdeling for digital helseforskning (tidligere SPS) har vi sett på hvordan motiverende design og adferdsteknikker kan kombineres på best mulig måte for å designe effektive e-helseintervensjoner for varig vektstabilisering etter vekttap.

Illustrasjon av en person / figur på turkis bakgrunn
Publisert 24. feb. 2020 14:39

Artikkelen «Pilottest av et appbasert stressmestringsprogram for pasienter med kreft» beskriver de lovende resultatene fra pilotstudien av StressProffen, og er nylig publisert i Translational Behavioral Medicine (Forfattere: Elin Børøsund, Cecilie Varsi, Matthew M Clark, Shawna L Ehlers Michael A Andrykowski, Hilde Renate Sætre Sleveland, Anne Bergland, Lise Solberg Nes).