Heidi Nygård

Seksjonsleder Administrasjon/Administrativ leder

E-post

heidi.nygard@rr-research.no

Telefon

+47 23033167

Bakgrunn

Sykepleier med utdanning innen administrasjon og ledelse. Har jobbet klinisk og med ledelse innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Erfaring innen forskningsadministrasjon og prosjektledelse, samt fra IKT bransjen.

Arbeidsoppgaver

  • Administrativ ledelse
  • Strategi
  • Økonomistyring
  • Personaladministrasjon
  • Forskningsadministrasjon

 

Mine prosjekter

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn