Delta på vår fagkonferanse 20 juni 2022

 

Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk ved

Oslo universitetssykehus HF har gleden av å invitere til fagkonferanse

Mandag 20. juni kl.09-15

Konferansen avholdes i Rødt auditorium på Rikshospitalet

Lunsj og forfriskninger blir servert.

Påmeldingsfrist 10 juni

Påmelding via denne linken:

https://nettskjema.no/a/dig2022 

 

PROGRAM

09:00

Velkommen: 20 år med eHelseløsninger for mestring og kommunikasjon

Lise Solberg Nes, Avdelingsleder, Avdeling for Digital Helseforskning (DIG),

Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS)

09:30

StressProffen - stressmestring for pasienter med kreft

Elin Børøsund, Seksjonsleder Forskning og utdanning, DIG-OUS

09:45

EPIO - å leve godt med langvarige smerter

Hanne Stavenes Støle, Innholdskonsulent, DIG-OUS

Ingrid Konstanse Ledel Solem, Forsker, SINTEF Digital

Katrine Bostrøm, PhD stipendiat, DIG-OUS, Universitetet i Oslo (UiO)

10:15

PAUSE

 

10:30

eChange - vektstabilisering etter vektnedgang

Rikke Aune Asbjørnsen, PhD stipendiat, DIG-OUS,

Sykehuset i Vestfold (SiV), Universitetet i Twente - Nederland

10:45

Metoder for involvering av stakeholders i utvikling av eHelseløsninger

Stian Jessen , PhD stipendiat, DIG-OUS, UiO

11:00

InvolverMeg - kommunikasjonsverktøy for pasienter med kronisk sykdom

Berit Seljelid, PhD stipendiat, DIG-OUS, UiO; Spesialrådgiver Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester-OUS

11:15

Pårørende til intensivpasienter

Solbjørg Watland, PhD stipendiat, DIG-OUS, UiO;

Intensivsykepleier Medisinsk intensiv, MED-OUS

11:30

ZuperSmart - mestring av stress blant barn

Belinda Ekornås, Forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress & Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Øst
Elise Flakk Nordang, Seksjonsleder innholdsredaksjonen, DIG-OUS

12:00

LUNSJ

 

13:00

Hilsen fra Medisinsk klinikk

Morten Mowe, Klinikkleder, MED-OUS

13:15

eBattle - behandling av alvorlig fedme hos ungdom

Jøran Hjelmesæth, Senterleder, Senter for sykelig overvekt, SiV; Professor, Institutt for klinisk medisin, UiO

13:45

Digitale løsninger som en del av helsetilbudet

Anne Lise Ryel, President, The Non-communicable Disease (NCD) Alliance

14:05

Fra forskning til marked

Thomas de Mora, Daglig leder, dHealth AS

14:30

Oppsummering og veien videre

Lise Solberg Nes, Avdelingsleder, DIG-OUS

15:00

Konferansen avsluttes

Håper vi sees!

Publisert 27. mai 2022 12:50 - Sist endret 1. juli 2022 13:05