Bruk av smertemestringsprogrammet EPIO i kombinasjon med psykomotorisk fysioterapi

                         – Resultater fra en kvalitativ studie

I EPIO-studien ble det nylig publisert en artikkel i tidskriftet JMIR Formative Research: “Patients’ Experiences of Using an eHealth Pain Management Intervention Combined With Psychomotor Physiotherapy: Qualitative Study. Masterstudent Anne-Grethe Eiken gjennomførte en studie der pasienter med ulik langvarig smerteproblematikk fikk bruke smertemestringsprogrammet EPIO kombinert med behandling hos psykomotorisk fysioterapeut. I studien ble deltakerne intervjuet om sine opplevelser.

Resultatene fra studien viser at psykomotorisk fysioterapi og bruk av EPIO gjorde at pasientene opplevde endringer i forhold til bevissthet rundt det å leve et balansert liv, rundt stress som trigger for smerter, samt økt bevissthet om pustens betydning både direkte relatert til smerten og til smertehåndtering. Det ble også formidlet et endret forhold til seg selv ved økt aksept for egen situasjon, økt tro på egenmestring og for noen også et håp om et bedre liv.  Studien rapporterer også om et endret forhold til smerten i den forstand at smerten opplevdes mindre farlig og truende, samt at flere formidlet økt forståelse rundt sitt eget ansvar for håndtering av smerten.

Det ble pekt på at psykomotorisk fysioterapi og bruk av EPIO opplevdes å forsterke hverandre, ved at oppdagelser via EPIO kunne følges opp og nøstes videre i hos terapeuten, samt at den fysiske berøringen og speilingen hos en psykomotorisk fysioterapeut kunne gjøre læringen i EPIO lettere å ta til seg. Alle pasientene fremhevet at det å bruke EPIO imellom behandlingstimene virket forsterkende på behandlingsprosessen.

Studiens resultater viser at kombinasjonen av å bruke e-helse intervensjoner som EPIO sammen med psykomotorisk fysioterapi kan være verdifullt for pasienter som lever med kroniske smerter.

Artikkelen i sin helhet finner du her:  https://formative.jmir.org/2022/3/e34458

 

Publisert 29. apr. 2022 15:38 - Sist endret 29. apr. 2022 15:38