Brukeres erfaringer med MyStrengths - en styrkebasert egenmestrings-app

Resultater fra en pilotstudie som har testet brukbarhet av det styrkefokuserte mestringsverktøyet MyStrengths ble nylig publisert i artikkelen «Evaluating a Strengths-Based mHealth Tool (MyStrengths): Explorative Feasibility Trial» i tidskriftet JMIR Formative Research (Forfattere: Stian Jessen, Jelena Mirkovic, Elanor Halvorsen Brendmo, Lise Solberg Nes).

Skjermbilder fra MyStrenghts

MyStrengths har som mål å hjelpe brukerne til å kartlegge og benytte mer av sine personlige styrker, dvs. ulike trekk, egenskaper og verdier som bidrar positivt inn i livet til den enkelte, til støtte i hverdagen. I tillegg til kartlegging av egne styrker kan man også gjøre ulike øvelser i MyStrengths for å bruke sine spesifikke styrker mer aktivt.

Denne studien er siste del av prosjektet «The Power of Personal Strengths» som har pågått ved Avdeling for Digital Helseforskning siden 2016.

- Formålet med prosjektet og MyStrengths appen var å fokusere mer på det som fungerer og som kan bidra til brukeres velvære og trivsel, istedenfor å fortrinnsvis fokusere på symptomer, problemer og mangler, sier førsteforfatter av artikkelen og stipendiat ved Avdeling for Digital helseforskning Stian Jessen.

I den nylig publiserte studien deltok 26 personer med ulike typer langvarige helseutfordringer i en måned-lang utprøving av MyStrenghts appen. I tillegg til å samle bruksdata og spørreskjemaer før og etter deltakerne mottok appen, ble 18 deltagere også intervjuet om sine erfaringer og opplevelser etter å ha fullført utprøvingen.

Resultatene fra studien viser at deltakerne kunne gjennomføre kartlegging av egne styrker på egenhånd, og i snitt registrerte brukerne over 20 personlige styrker hver i løpet av tiden de brukte MyStrengths.I intervjuene fortalte deltakerne at de opplevde at øvelsene hjalp dem til å bruke sine styrker mer, i tillegg til å forstå hvordan disse styrkene kan hjelpe akkurat dem.

- Dette er spennende resultater. Selv om man ikke kan vise til de store «før-etter» effektene fra en slik pilotstudie så gir resultatene et inntrykk av at styrkefokuserte ehelse-verktøy, som MyStrenghts, potensielt kan være et støttende, enkelt og bredt tilgjengelig tilbud til personer som lever med langvarige helseutfordringer, forteller førsteforfatter Stian Jessen.

Artikkelen er publisert i JMIR Formative Research og er fritt tilgjengelig fra tidskriftet på: https://doi.org/10.2196/30572

Publisert 26. nov. 2021 12:38 - Sist endret 21. mars 2022 11:27