Deltakeres erfaringer med bruk av smertemestringsverktøyet EPIO – en kvalitativ studie

Det å leve med langvarige smerter er komplekst og kan medføre betydelige belastninger både individuelt og samfunnsmessig. Digitale løsninger, som tilbys via smarttelefoner og nettbrett, kan være til støtte i hverdagen og supplere ordinær oppfølging og behandling for mennesker som lever med langvarige smerter.

PhD kandidat Katrine Bostrøm 

En nylig publisert artikkel fra Avdeling for Digital Helseforskning belyser brukeres erfaringer med det digitale smertemestringsprogrammet EPIO. I en pilotstudie fikk 50 personer med langvarige smerter tilgang til EPIO, og 15 av disse studiedeltakere delte sine erfaringer og tanker om bruken av EPIO-programmet i intervjuer.

PhD-stipendiat Katrine Bostrøm analyserte intervjuene og sammen med medforfattere ble funnene fra intervjuene organisert i tre hovedtemaer; 1) Motivasjon og interesse for EPIO-programmet, 2) Mestring av smerte i hverdagen og 3) Verdien av å bruke EPIO-programmet.

 

Ny måte å lære smertemestring

Resultatene i studien viser at bruken av EPIO-programmet kan være verdifullt for personer som lever med langvarige smerter.

- Studiedeltakerne beskrev EPIO-programmet som engasjerende og motiverende, og de uttrykte at programmet var en spennende og ny måte å lære å mestre smerte på uten bruk av medikamenter, forteller Bostrøm. Innholdet ble beskrevet som nyttig og verdifull og de opplevde EPIO appen som en motivator og støtte i en hverdag med mange utfordringer knyttet til smerte.

Enkel tilgang ble fremhevet som en viktig motivasjon til å bruke programmet.

- Flere av deltagerne var også begeistret for EPIOS fuglen, en animert «buddy» som følger brukeren gjennom appen, forteller Bostrøm. Deltakerne beskrev blant annet EPIOS som morsom, søt, og som en god venn. For det kan være ensomt å ha vondt, sier Bostrøm, og forteller videre at deltakerne beskrev EPIO-programmet som en trøst og at det bidro til en følelse av samhold.

Et verktøy man kan lene seg på

Det å få en rutine i hverdagen var viktig for flere av deltakerne. De erfarte at man burde øve og gjenta innhold og øvelser for å få ønsket effekt.

  • - Det viktigste for deltakerne ble beskrevet som det å ha noe å lene seg på i en hverdag med utfordringer knyttet til det å leve med langvarige smerter. Spesielt pusteøvelser og avspenningsøvelser ble sett på som gode verktøy mot smerten, forteller Bostrøm.
  • Katrine Bostrøm viser frem EPIO-programmet

Verdien av bruk av EPIO

  • - Deltakernes opplevde verdi av å bruke EPIO-programmet var nok det sterkeste funnet i studien, sier Katrine Bostrøm, og forteller at EPIO virket å ha en stor betydning og positiv verdi for deltagerne.

Flere av deltakerne fortalte at de så på EPIO som en venn de kunne lytte til og som var der når det var vanskelig å snakke med andre rundt seg om smerten. Bruken av EPIO gjorde det også lettere for deltakerne å forstå og akseptere sin egen situasjon.

  • - Det ble kommunisert fra deltagerne at personer som ikke lever med langvarige smerter også kunne dra fordeler av å bruke EPIO-programmet, siden innholdet setter fokus på hele mennesket, ikke bare aspekter relatert til smerte, sier Bostrøm.

Bostrøm mener at digitale intervensjoner som EPIO kan være et viktig skritt mot å kunne tilby enkel tilgang til meningsfulle smertemestringsprogrammer for mennesker som lever med langvarige smerter. Resultatene fra denne pilotstudien viser hvordan et slikt smertemestringsprogram kan gi motivasjon for bruk samt en følelse av mestring og støtte i hverdagen.

Artikkelen i sin helhet kan leses her: 

https://doi.org/10.1186/s12913-022-07963-x

 

Publisert 20. mai 2022 11:35 - Sist endret 24. mai 2022 14:32