Disputas i EPIO-studien

Vår PhD-stipendiat Ingrid K. Ledel Solem disputerte i dag med sin doktorgradsavhandling "A human-centered and evidence-informed development process of EPIO; An eHealth self-management intervention for people living with chronic pain".

Ingrid K. Ledel Solem 

Ingrid har i sin doktorgrad fokusert på design- og utviklingsprosessen av e-helseintervensjonen EPIO (etter den greske gudinnen for smertelindring, Epione) som er utviklet med en evidens-basert og personsentrert tilnærming. I doktorgradsarbeidet har Ingrid spesielt sett på hvordan teknologi kan brukes for å fremme psykologisk kunnskap og behandling, og hvordan slike løsninger kan utvikles på en slik måte at de oppleves som nyttige, brukervennlige og meningsfylte for alle relevante interessenter.

Smertemestringsprogrammet EPIO inneholder en kombinasjon av informasjon og øvelser som vi vet kan være effektivt når man lever med langvarige smerter. E-helseintervensjonen er utviklet gjennom en iterativ prosess og en rekke interessenter vært aktivt involvert, inkludert pasienter, pårørende, helsepersonell og spesialister, forskere, IT-utviklere og designere. Forskerne har sammen med brukerne og andre ekspertgrupper testet og utforsket hvordan kunnskapsbasert praksis kan overføres og tilpasses digitale plattformer. Denne måten å utvikle e-helseløsninger på er unik, og bidrar med viktig kunnskap til alle som skal utvikle og designe digitale løsninger for og med pasienter.

Effekten av e-helseintervensjonen testes nå i en randomisert kontrollert studie her ved Avdeling for Digital Helseforskning. Hvis EPIO-programmet viser seg å være effektiv, har det potensiale til å bidra til bedre helse, redusert samfunnsmessig byrde og viktigst; å bedre livskvaliteten for mennesker som lever med langvarige smerter.

Vi gratulerer Ingrid Konstanse Ledel Solem med flott gjennomført disputas og rykende fersk ny tittel som Dr. Ledel Solem!

Her kan du lese mer om EPIO-studien og vitenskapelige publikasjoner.

Publisert 25. okt. 2021 14:52 - Sist endret 25. okt. 2021 14:56