Implementering av digital kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell

Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med implementering av digitale kommunikasjonsverktøy i helsetjenesten? En nylig publisert studie fra Avdeling for Digital Helseforskning, i samarbeid med Seksjon for spesiell endokrinologi ved Oslo universitetssykehus i tidsskriftet Journal of Medical Internet Research, belyser fremmere og hemmere for implementering av et digitalt kommunikasjonsverktøy.

Studien fokuserer på hvordan man kan identifisere nødvendig tilpassing av digitale kommunikasjonsverktøy, samt identifisere viktige faktorer for en implementeringsplan ved å benytte The Consolidated Framework for Implementation Research. Førsteforfatter Berit Seljelid, PhD-stipendiat i forskningsprosjektet InvolverMeg, understreker betydningen av å involvere "key stakeholders" og sluttbrukere for å identifisere hvilke grep som må gjøres for å tilpasse kommunikasjonsverktøyet, slik at det passer de som skal bruke det, samt hvilke lokale faktorer som kan påvirke implementeringsprosessen. 

Artikkelen i sin helhet finner du her.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet InvolverMeg på våre nettsider.

Publisert 3. mai 2021 15:59 - Sist endret 3. mai 2021 15:59