Fagkonferanse 2022 - 20 år med eHelseløsninger for mestring og kommunikasjon!

20. juni 2022 arrangerte vi fagkonferanse på Rikshospitalet med spennende og inspirerende presentasjoner både fra egne prosjekter og fra samarbeidspartnere.

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) feirer 20 års jubileum i år, noe som ble markert denne dagen. Vi er stolte over å se tilbake på alt vi har fått til de disse årene! Nedenfor finner du en oppsummering fra fagkonferansen vår, samt et vedlegg med alle presentasjonene samlet. Tusen takk til alle som kom for å dele dagen med oss!

Avdelingsleder Lise Solberg Nes
Lise Solberg Nes, avdelingsleder ved DIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelingsleder Lise Solberg Nes ønsket velkommen og åpnet fagkonferansen med et tilbakeblikk på alle prosjekter og løsninger vi har jobbet med de siste 20 årene. Vår tverrfaglige helsefaglige avdeling, mål og forskningsfokus var i sentrum!

Så gikk vi over i presentasjon av pågående forskningsprosjekter, og først ut var StressProffen, denne gangen presentert ved prosjektleder Lise Solberg Nes. StressProffen er et stressmestringsverktøy for pasienter med kreft, og har vist svært gode resultater, med flere publiserte vitenskapelige artikler, blant annet i det anerkjente tidskriftet Cancer.

PhD stipendiat Ingrid Konstanse Ledel Solem
PhD-kandidat Ingrid Konstanse Ledel Solem forteller om utviklingsprosessen av EPIO

Smertemestringsstudien EPIO ble presentet av prosjektadministrator Hanne Stavenes Støle sammen med studiens to PhD-kandidater Ingrid Konstanse Ledel Solem og Katrine Bostrøm. De la frem smertemestringsverktøyet sin design- og utviklingsprosess, pilotstudie, samt resultater fra 3 måneders oppfølging i en randomisert kontrollert studie.

Forskningsprosjektet eCHANGE ble present digitalt av PhD stipendiat og prosjektadministrator Rikke Aune Asbjørnsen. Studiens mål har vært å utvikle, brukerteste og evaluere effekten av et digitalt mestringsverktøy for vektstabilisering som skal støtte mennesker med overvekt etter vektreduksjon.

PhD stipendiat Stian Jenssen
Stian Jenssen med presentasjon om ulike metoder for involvering av stakeholders

PhD stipendiat Stian Jenssen presenterte så metoder for involvering av stakeholders i utvikling av eHelseløsninger. Han tok utgangspunkt i sitt doktorgradsprosjekt MyStrengths - styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design.

PhD stipendiat Berit Seljelid
InvolverMeg presentert av PhD stipendiat Berit Seljelid  

Berit Seljelid, PhD stipendiat og spesialrådgiver ved OUS, presenterte prosjektet InvolverMeg. Kommunikasjonsverktøyet InvolverMeg gir pasienter med kronisk sykdom mulighet til å fylle ut en kartlegging i forkant av konsultasjon på sykehuset, samt å benytte sikker epost til helsepersonell i tiden mellom konsultasjonene.

Solbjørg Watland forteller om sitt doktorgradsprosjekt med pårørende til intensivpasienter

PhD stipendiat Solbjørg Watland fulgte så opp med å fortelle om det pågående doktorgradsprosjektet "Pårørende til kritisk syke - Veien videre". Solbjørg jobber som intensivsykepleier ved Akuttmedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk i OUS, hvor rekruttering og test av modellen for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke pågår.

Belinda Ekornås og Elise Flakk Nordang presenterte ZuperSmart-studien

Siste presentasjon før lunsj var ZuperSmart, et stressmestringsverktøy designet for barn mellom 6-12 år.  Forsker og psykologspesialist Belinda Ekornås og seksjonsleder for innholdsredaksjonen vår, Elise Flakk Nordang, ga en engasjerende gjennomgang og visning av ZuperSmart-programmet.

I lunsjpausen fikk deltakerne mulighet til å se på de ulike e-helseverktøyene våre, stille spørsmål og prøve ut verktøyene selv.

Stand for prosjektet ZuperSmart
Hanne Stavenes Støle forteller om EPIO-programmet 
Våre flinke medarbeidere Stine Nygård Sætrang og Martine Farstad-Fossem ordnet med lunsj og forfriskninger
Mingling og mat i pausen
Morten Mowe, leder for Medisisk klinikk

Klinikkleder for Medisisk klinikk, Morten Mowe, startet andre del av fagkonferansen med å fortelle litt om OUS og Medisisk klinikk, inkludert hans visjoner for vår avdelings rolle i klinikken og i OUS. Videre presenterte Jøran Hjelmesæth, senterleder på Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO, forskningsprosjektet eBATTLE Obesity. Dette multisenter prosjektet skal fokusere på behandling av alvorlig fedme hos ungdom, ledes av Sykehuset i Vestfold, og er et samarbeidsprosjekt med flere større norske sykehus. Vår avdeling er også samarbeidspartner i prosjektet, og skal være ansvarlig for utvikling av eBATTLEs digitale løsning.

Lise Solberg Nes introduserer Jøran Hjelmesæth og forskningsprosjektet eBATTLE Obesity
Anne Lise Ryel forteller om digitale løsninger som en del av helsetilbudet 

Anne Lise Ryel, tidligere generalsekretær i Kreftforeningen og nåværende president for den internasjonale Non-Communicable Disease Alliance, delte refleksjoner rundt potensiale og utfordringer ved digitale løsninger som en del av helsetilbudet. Hun var faktisk med helt i oppstarten av vår avdeling, da som medlem i råd for Senter for Pasientmedvirkning og Sykepleieforskning, og er nåværende styremedlem i selskapet dHealth AS, som skal bringe våre løsninger ut i markedet. Med sin erfaring hadde Anne Lise Ryel mange kloke refleksjoner og kunnskap å dele med oss.

Thomas de Mora,  daglig leder i dHealth AS

Gründer og daglig leder i dHealth AS, Thomas de Mora, avrundet dagens eksterne innlegg med presentasjonen «Fra forskning til marked». Selskapet dHealth ble startet av Inven2, kommersialiseringsagent for OUS og Universitetet i Oslo, og har som mål å gjøre løsningene fra vår avdeling tilgjengelige i markedet.  Smertemestringsprogrammet EPIO er for eksempel allerede tilgjengelig for nedlasting på App Store/ Google Play.

Avrunding av dagen ved Lise Solberg Nes og Per Tømmer

Lise Solberg Nes og vår seksjonsleder for løsningsutvikling, Per Tømmer, oppsummerte dagen og la opp til diskusjon rundt  veien videre for Avdeling for Digital Helseforskning.

Tusen takk igjen til alle som deltok på fagkonferansen og markerte 20-års jubileet sammen med oss!

Nedenfor finner du en link med samlet PDF av alle presentasjonene til nedlasting om det kunne være av interesse:

PDF med presentasjoner

Publisert 1. juli 2022 12:31 - Sist endret 1. juli 2022 13:17