Lovende resultater fra StressProffen RCT studien

Resultater fra en randomisert kontrollert studie viser at StressProffen™© - et app-basert stressmestringsprogram - kan redusere stress og bidra til bedret livskvalitet hos pasienter med kreft!

Artikkelen «Results from a randomized controlled trial testing StressProffen; an application based stress management intervention for cancer survivors» er nylig publisert i Cancer Medicine (Forfattere: Elin Børøsund, Shawna L Ehlers, Cecilie Varsi, Matthew M Clark, Michael A Andrykowski, Milada Cvancarova, Lise Solberg Nes). Her presenteres  lovende resultat fra 3 måneder i den randomiserte kontrollerte studien.

 

Om StressProffen™©

Det app-baserte stressmestringsprogrammet StressProffen™© er utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), med støtte fra Kreftforeningen og OUS. Utviklingen har skjedd i tett samarbeid med forskere fra bl.a Mayo klinikken i USA, og med kontinuerlige innspill fra brukerrepresentanter og helsepersonell underveis.

StressProffen™© programmet består av 10 moduler som hver inneholder ulike temaer og øvelser basert på kognitiv adferdsterapi i kombinasjon med en rekke anerkjente stressmestringsteknikker.

Selve intervensjonen StressProffen består av en ansikt-til-ansikt introduksjon til programmet, det app-baserte programmet som gjennomgås på egenhånd, samt to oppfølgingssamtaler over telefon 2-3 og 6-7 uker etter introduksjonsmøtet.

Resultat etter 3 måneder i randomisert kontrollert studie

StressProffen™© programmet er utviklet med håp om at det kan være til støtte for pasienter som har eller har hatt kreft. Det er derfor svært gledelig å nå kunne presentere lovende resultater fra 3 måneders data i den randomiserte kontrollerte studien!

Studien har inkludert 172 pasienter, i hovedsak kvinner (82 %), fra 20 til 78 år, med en variasjon av kreftdiagnoser hvor ca. halvparten med brystkreft (48%). Deltakerne ble randomisert til enten StressProffen intervensjonen (84 deltakere) eller til kontrollgruppen som mottok oppfølging som vanlig (88 deltakere). Deltakerne svarte på spørreskjema ved oppstart av studien og ved 3, 6 og 12 måneder etter oppstart. Det er resultatene etter 3 måneder som nå er publisert i Cancer Medicine http://dx.doi.org/10.1002/cam4.3000.

Etter 3 måneder viste analysene at gruppen som hadde tilgang til StressProffen hadde signifikant reduksjon av opplevd stress og bedring av en rekke livskvalitets-relaterte områder sammenlignet med deltakerne i kontrollgruppen.

Resultatene viser at stressmestringsprogrammet StressProffen™© kan være til nytte for mange som har eller har hatt kreft, og at digitale stressmestringsintervensjoner som StressProffen™© har potensiale til å tilby lett tilgjengelig og effektiv psykososial støtte til mennesker som lever med kreft.

Den randomiserte kontrollerte studien avsluttes i disse dager, og vi er spente på hva langtidsresultat etter 12 måneder vil vise!

 

Publisert 21. aug. 2020 10:29 - Sist endret 27. okt. 2020 14:34