Utvikling av smertemestringsverktøyet EPIO

Kronisk smerte er utfordrende å leve med. E-helseintervensjoner kan potensielt gjøre hverdagen for mennesker som lever med langvarige smerter enklere. Men da er det noen kriterier som må oppfylles, ifølge forfatterne av en ny forskningsartikkel.

Artikkelen “A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People with Chronic Pain: Design and Development of EPIO” ble nylig publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Journal of Medical Internet Research (JMIR).

Artikkelen presenterer utviklings- og designfasen til smertemestringsverktøyet EPIO, hvor evidensbasert kunnskap ble kombinert med innspill fra pasienter, pårørende og helsepersonell som har erfaring med langvarig smerte. Gjennom behovskartlegging med workshops, intervjuer og brukertester ble flere ønsker og behov identifisert, slik som behovet for troverdig og forskningsbasert innhold og ønsker om tilbakemeldinger, adferdsmonitorering og registreringer. Gjennom utviklingen av verktøyet ble brukerne også invitert til å teste og gi tilbakemeldinger på innhold, design og funksjonalitet. 

Viktigheten av å kombinere evidensbasert innhold med brukernes egne erfaringer, ønsker og behov for et smertemestringsverktøy kan, ifølge forfatterne av artikkelen, ikke undervurderes. For å kunne utvikle intervensjoner som oppleves nyttige og brukervennlige er det helt nødvendig å inkludere evidensbasert kunnskap i kombinasjon med brukernes egne perspektiver og behov.

Du kan lese den publiserte forskningsartikkelen i sin helhet her.

Av Marianne Ollivier
Publisert 24. feb. 2020 14:40 - Sist endret 7. apr. 2020 10:41