Videokonsultasjon som alternativ til poliklinisk oppfølging av nyretransplanterte pasienter

Avdeling for Digital Helseforskning og Nyremedisinsk Avdeling i Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus har samarbeidet om en studie der pasienter og helsepersonell har testet videokonsultasjon som en del av den polikliniske oppfølgingen av nyretransplanterte pasienter. Femten av pasientene og tre helsepersonell som deltok ble intervjuet om sine erfaringer.

Til tross for en del tekniske utfordringer, rapporterte flertallet av pasientene som deltok at de satte pris på å kunne veksle mellom konsultasjon via video og oppmøte på sykehuset. Hovedfordelene pasientene rapporterte inkluderte:

  • Slippe å reise til sykehuset, og dermed spare tid
  • Mindre fokus på å være kronisk syk
  • Potensielle økonomiske fordeler for pasient og samfunn

Helsepersonell beskrev det som positivt å kunne tilby en slik tjeneste til pasientene. De påpekte imidlertid at bruk av videokonsultasjoner ikke nødvendigvis er tidsbesparende for helsepersonell, ofte er mer tidkrevende for støttepersonell, og at det er behov for sentral tilrettelegging og tilgang til teknisk support for at tjenesten skal kunne fungere godt. 

Det ble også påpekt i studien at et langvarig gjensidig tillitsfullt forhold mellom pasient og behandler kan være en betydningsfull forutsetning for at videokonsultasjon oppleves som en god tjeneste.

Studien konkluderer med at den opplevde nytten av videokonsultasjon dempet de negative opplevelsene knyttet til tekniske utfordringer. Studien viser også at det er viktig å starte med ny teknologi i småskala før det implementeres til større pasientgrupper og tjenester.

Les hele artikkelen her.

Publisert 29. apr. 2021 12:13 - Sist endret 29. apr. 2021 12:16