Bruk av pasienters styrker og ressurser i behandling av kronisk sykdom (avsluttet)

Prosjektperiode

2013-2016

Finansiering

Patient-Centred Outcomes Research Institute, National Institute of Health, USA.

Bakgrunn

Forsking viser at hvis pasienter får støtte til å ta i bruk egne styrker og ressurser, kan dette bidra til å optimalisere behandlingen, men at dette er lite vektlagt i klinisk praksis.

Dette internasjonale prosjektet bygger på vårt tidligere prosjekt “CONNECT – Informasjons- og kommunikasjonsutveksling mellom pasient og helsevesen gjennom felles pasientjournal”, og er et samarbeid med Case Western Reserve University. 

Metode

Ved hjelp av fokusgrupper, individuelle intervjuer og brukerfokuserte utviklingsmetoder skal vi:

  1. identifisere hvilke personlige styrker pasienter tar i bruk for å håndtere kroniske helseutfordringer og hva som er viktige helseresultater i deres perspektiv
  2. utvikle et styrke-fokusert IT-basert kartleggingsverktøy
  3. identifisere hvordan pasienters egne styrker kan aktivt integreres i behandlingen. Klinikere (leger, sykepleiere, sosialarbeidere mm) og pasienter med overvekt, lungesykdom og/eller smerte og som er i rehabilitering deltar.

Mål

Studien vil resultere i ny og viktig kunnskap om hvordan pasienter selv kan bidra til bedre helse og helseatferd basert på egne styrker. I tillegg skal det utarbeides et styrkekartleggingsverktøy, og en proaktiv behandlingstilnærming som bygger opp under den enkeltes personlige styrker.

Samarbeidspartnere

Flere forskere fra Case Western Reserve University, Oslo universitetssykehus er tilknyttet prosjektet. I tillegg bidrar klinikere fra ulike avdelinger av Oslo universitetssykehus og Oslo kommune i prosjektet.

Prosjektgruppe

  • Ólöf Birna Kristjánsdóttir, PhD, Forsker

  • Cornelia Ruland, PhD, Prosjektleder

  • Una Stenberg, Phd, Forsker

  • Tonje Krogseth, Erfaringskonsulent, Medforsker

  • Jelena Mirkovic, PhD, Forsker

Deltagere