Choice 2.0 (avsluttet)

Prosjektperiode

2006-2011

Finansiering

Forskningsrådet #177500

Om prosjektet

"Creating better Health Outcomes by Improving Communication about  patients' Experiences"

Å få til en god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell kan være utfordrende, spesielt når tiden i konsultasjoner er knapp. Ofte blir pasientens problemer definert ut fra helsepersonells perspektiv, mens det som plager og skaper bekymringer for pasienten, ikke fanges opp.

Ved hjelp av kartleggingsverktøyet Choice kan pasienten enkelt formidle sine symptomer og helseproblemer. På denne måten oppnår man at samtalen under konsultasjonen i større grad føres på pasientens premisser, og at behandling og sykepleie kan tilpasses bedre til hver enkelt.

Prosjektgruppe

Cornelia Ruland, PhD, Principal Investigator

Deltagere