Connect foreldre (avsluttet)

Prosjektperiode

2010 - 2015

Finansiering

Barnekreftforeningen gjennom Extrastiftelsen

Om prosjektet

I dette forskningsprosjektet har forskerne designet, utviklet og testet ut et nettbasert støtteverktøy for foreldre til kreftsyke barn og ungdommer: Connect Foreldre. 

Forskningsstudien vil se på foreldrenes "bruk og opplevd nytte av et støtteverktøy for foreldre og deres kreftsyke barn". Hensikten med prosjektet er å utprøve og evaluere støtteverktøyet for foreldre. 

Foreldrene får tilgang til ulike moduler med relevant informasjon, kvalitetssikrede linker, diskusjonsforum med andre foreldre i samme situasjon, samt en meldingstjeneste hvor de kan stille individuelle spørsmål til sykepleiere. Det er i tillegg integrert en egen modul (Sisom) for barnet. Her kan barnet fortelle om sine problemer og ressurer via en elektronisk oppdagelsesreise.

Internett-basert støtte kan gi unike muligheter til å hjelpe foreldre til kreftsyke barn og ungdommer i sitt eget hjem, uavhengig av tid og sted. 

Connect Foreldre-verktøyet er utviklet gjennom såkalt deltakende design, det vil si at representanter for brukergruppen har deltatt i utformingen. De bidrar også med innhold.

Prosjektgruppe

  • Cornelia Ruland, PhD, Prosjektleder

Deltagere