Connect ung (avsluttet)

Prosjektperiode

2011–2016

Finansiering

Om prosjektet

Ungdom og unge voksne som har eller har hatt kreft, har spesielle utfordringer og behov for støtte i en tid hvor de går gjennom pubertet, løsriver seg fra foreldre, tester grenser og foretar viktige valg når det gjelder utdanning, yrke eller det å stifte familie.

Forskningsprosjektet Connect Ung ble opprettet for å lage et nettbasert støtteverktøy slik at unge bedre kan møte utfordringer og problemer i forbindelse med at de har eller har hatt kreft. De fleste har vokst opp med internett, dataspill og online-kommunikasjon og er i stor grad vant til å bruke sosiale medier. Internett er en arena der ungdom og unge voksne kan utfolde seg med stor selvfølgelighet, oppleve mestring, sosial tilhørighet og aksept.

Connect Ung har et grensesnitt med mulighet til å utveksle erfaringer med andre unge i samme situasjon. Brukerne får dessuten tilgang til informasjon om hvordan det er å leve med kreft og hvordan de kan forholde seg til spesifikke utfordringer. For ungdom som ofte kan oppleve at problemene de har er unormale, kan dette verktøyet gi en følelse av normalisering og kontroll.

Connect Ung-verktøyet er utviklet gjennom såkalt deltakende design. Det vil si at representanter for brukergruppen har deltatt aktivt i utformingen. Brukergruppen bidrar også med innhold.

I media

Studerer nettbasert verktøy til unge berørt av kreft. Publisert på Forskning.no

Prosjektgruppe

  • Cornelia Ruland, PhD, Prosjektleder

Deltagere