eSupport (avsluttet)

Prosjektperiode

2017–2019

Finansiering

Norges forskningsråd: Prosjekt #256574

Om prosjektet

Pasientsentrert kommunikasjon og innlemming av pasientens sykdomsopplevelse i pasientbehandling er høyt prioriterte helsepolitiske mål. Dette er imidlertid vanskelig å oppnå uten metoder og systemer som hjelper pasienter og helsepersonell i å dele erfaringer og integrere informasjon på måter som er enkle og nyttige for begge parter. Hensikten med dette prosjektet er å utvikle et nytt nettstøtteverktøy for pasienter med Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), med mål om å styrke kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell ("eSupport").

Prosjektet utføres med bruk av deltagende design og tjenestedesign, i tett samarbeid mellom forskere, pasienter og helsepersonell. Prosjektet og endelig utviklet løsning har potensiale til å optimalisere eksisterende helsetjenester for pasienter med IBD.

Samarbeidspartnere

  • Anders Sandvik, PhD. Medisinsk rådgiver, Gastroenterologi, Abbvie
  • Grazyna Jarosz, PhD. Medisinsk rådgiver, Immunologi, Abbvie
  • Hilde Pettersen. Manager Patient Relations, External Affairs, Abbvie
  • Elisabeth Jarness, PhD. Medisinsk rådgiver Revmatologi, Abbvie
  • Svein Oskar Frigstad, MD. Medisinsk avdeling, Bærum Sykehus, Vestre Viken

Prosjektgruppe

  • Lise Solberg Nes, LP, PhD, N3, Prosjektleder

Deltagere