Styrker hos personer med revmatisk sykdom (avsluttet)

Prosjektperiode

2015-2019

Finansiering

Helse Sør-Øst

Om prosjektet

I dette prosjektet skal Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus, studere styrker hos personer med revmatisk sykdom

Fokus på egne styrker (personlige egenskaper og ytre ressurser) kan hjelpe pasienter til bedre mestring av langvarige helseutfordringer. Dette gjenspeiles i norske helsemyndigheters krav om ressursfokusert tilnærming i helsetjenesten.

Det mangler imidlertid mer kunnskap om hvilke styrker mennesker tar i bruk for å leve godt med revmatisk sykdom, hvordan fagpersoner bidrar til mobilisering av disse og hvordan IT-baserte verktøy kan understøtte bevisstgjøring og aktivisering.

Formålet med denne studien er å:

  1. øke kunnskap om hvilke styrker personer med revmatisk sykdom tar i bruk for å leve best mulig med helseutfordringene
  2. øke kunnskap om hvordan helsepersonell understøtter den enkeltes styrker i rehabilitering
  3. utvikle et IT-basert støtteverktøy (for eksempel en app for mobil/nettbrett) for å hjelpe pasienter til å bli seg mer bevisst og kommunisere egne styrker i forbindelse med møte med fagpersoner i rehabiliteringstilbud

Verktøyet utvikles i tett samarbeid med personer med ulike revmatiske sykdommer og fagpersoner i revmatologisk rehabilitering.

Samarbeidspartnere

  • Heidi Zangi, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet sykehus
  • Kåre Birger Hagen, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus

  • Kurt Stange, Case Western Reserve University, USA

  • Una Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus

Prosjektgruppe

  • Ólöf Birna Kristjánsdóttir, PhD, Prosjektleder

Deltagere