Berit Seljelid

PhD kandidat

E-post

Berit.Seljelid@rr-research.no

Telefon

+47 91153252

Nåværende stilling

 • Phd-student

Utdanning

 • Ph.D- programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis (2011), Høgskulen i Bergen 
 • Mastergrad i ernæring, helse- og miljøfag (2008), Høgskolen i Akershus
 • Praktisk pedagogisk utdanning, helsefag (2007), Høgskolen i Akershus
 • Sykepleierutdanning (1999), Høgskolen i Oslo
 • Grunnfag i psykologi (1995), Trondheim
 • Examen philosophicum (1994), Universitetet i Trondheim

Faglige interesser

 • eHelse
 • Pasient- helsepersonell kommunikasjon, relasjon og interaksjon
 • Samvalg
 • Helsekompetanse
 • Implementering av eHelse
 • Brukermedvirkning

Autorisasjon

 • Autorisert sykepleier (1999)

Samarbeid

 • Avdeling for nyresykdommer, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus
 • Seksjon for spesialisert endokrinologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Publikasjoner

Publications 2020

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Stenehjem AE, Bollerslev J, Børøsund E (2020)
Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe
BMC Med Inform Decis Mak, 20 (1), 46
DOI 10.1186/s12911-020-1065-8, PubMed 32131808

Mine prosjekter

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst