Berit Seljelid

PhD kandidat

E-post

Berit.Seljelid@rr-research.no

Telefon

+47 91153252

Nåværende stilling

 • Phd-student

Utdanning

 • Ph.D- programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis (2011), Høgskulen i Bergen 
 • Mastergrad i ernæring, helse- og miljøfag (2008), Høgskolen i Akershus
 • Praktisk pedagogisk utdanning, helsefag (2007), Høgskolen i Akershus
 • Sykepleierutdanning (1999), Høgskolen i Oslo
 • Grunnfag i psykologi (1995), Trondheim
 • Examen philosophicum (1994), Universitetet i Trondheim

Faglige interesser

 • eHelse
 • Pasient- helsepersonell kommunikasjon, relasjon og interaksjon
 • Samvalg
 • Helsekompetanse
 • Implementering av eHelse
 • Brukermedvirkning

Autorisasjon

 • Autorisert sykepleier (1999)

Samarbeid

 • Avdeling for nyresykdommer, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus
 • Seksjon for spesialisert endokrinologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus

Publikasjoner

Publications 2021

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Øystese KA, Børøsund E (2021)
A Digital Patient-Provider Communication Intervention (InvolveMe): Qualitative Study on the Implementation Preparation Based on Identified Facilitators and Barriers
J Med Internet Res, 23 (4), e22399
DOI 10.2196/22399, PubMed 33830063

Publications 2020

Seljelid B, Varsi C, Solberg Nes L, Stenehjem AE, Bollerslev J, Børøsund E (2020)
Content and system development of a digital patient-provider communication tool to support shared decision making in chronic health care: InvolveMe
BMC Med Inform Decis Mak, 20 (1), 46
DOI 10.1186/s12911-020-1065-8, PubMed 32131808

Mine prosjekter

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst