Elise Flakk Nordang

Seksjonsleder Innholdsredaksjon

E-post

Elise.Flakk.Nordang@rr-research.no

Telefon

+47 99407568

Bakgrunn

Bachelor i Folkehelse og helsefremmende arbeid fra Universitet i Bergen og Interkulturell forståelse fra Norsk Lærer Akademi. Master i Empowerment og helsefremmende arbeid fra OsloMet.

Arbeidsoppgaver

  • Seksjonsleder for Innholdsredaksjon
  • Innholdsutvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Forskningsstøtte, koordinering og oppfølging av avdelingens forskningsprosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av behovskartlegging, brukertesting og datainnsamling
  • Tett samarbeid med forskere og design/systemutviklere
  • Oppfølging av brukere, helsepersonell og samarbeidspartnere
  • Publisering på web/nettsider/sosiale medier


 

 

Mine prosjekter

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram