Solbjørg Watland

PhD kandidat

E-post

solbjorg.watland@rr-research.no

Nåværende stillinger

PhD-student 

Utdanning

Master in Health and Empowerment

Faglige interesser

Pårørende til pasienter som mottar behandling i intensivavdeling

Autorisasjon

Intensivsykepleier

Andre arbeidsforhold

Intensivsykepleier på Akuttmedisinsk avdeling OUS

Publikasjoner

 

Prosjekt

  • Vi utvikler en modell for å ivareta pårørende til kritisk syke i samarbeid med Akutt Medisinsk Avdeling ved OUS. Pårørendeveilederen fra 2017 stadfester pårørendes rettigheter, og å ivareta dem er et viktig område i Helse Norge. For at denne ivaretakelsen skal være så strukturert og individualisert som mulig, har DIG utviklet et digitalt kartleggingsverktøy.

 

Mine prosjekter

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke