Stian Jessen

PhD kandidat

E-post

Stian.Jessen@rr-research.no

Telefon

+47 98049759

Nåværende stilling

PhD-student

Utdanning

Stian har en Mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. I denne utdanningen fokuserte han på hvordan bruk av ulike teknologier, det vær seg bøker, nettbrett, tavler, og datamaskiner, kan designes og brukes i et moderne klasserom med naturfagundervisning.

Faglige interesser

Stians arbeid fokuserer i dag på en kombinasjon av deltagende design og utvikling av positive og styrke-baserte støtteverktøy.
I Mystrengths-prosjektet har han hatt ansvaret for de delene av utviklingen som omhandler Spillaktig design, og sammen med mange deltagere i brukergruppen har han de siste årene jobben for å utvikle MyStrengths verktøyet til å bli spennende å bruke.

Publikasjoner

Se alle publikasjoner: Cristin

Mine prosjekter

Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Utvikling og testing av et støtteverktøy for håndtering og mestring av langvarige helseutfordringer