Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Prosjektperiode

2016–2020

Finansiering

Norges forskningsråd

Om prosjektet

Moderne medisin har ført til at man kurerer og behandler flere sykdommer og lidelser enn noen gang før. Dette medfører en økt levealder, og med det at stadig flere lever lengre med kroniske og livsstilsrelaterte sykdommer. Forskning viser at behandling og støtte basert på folks positive styrker og egenskaper kan gi både bedre behandling og livskvalitet for mennesker som lever med langvarige helseutfordringer. Vi ønsker å utvikle et digitalt støtteverktøy ment for å hjelpe mennesker med å bruke sine styrker og ressurser i mestring av hverdagen og med sine helseutfordringer.

Prosjektet kombinerer kunnskap om styrker og ressurser, psykologi og sykdomsmestring, samt engasjerende design. Denne sammenkoblingen av kunnskapsområder gjør at vi kan låne det «beste fra flere verdener» til å designe, utforske ,og teste nye og innovative tilnærminger til digitale støtteverktøy.

Vi jobber ut ifra tre konkrete underdeler: atferdspsykologi, motivasjon, og design.

Atferdspsykologi – fokuserer på hvordan verktøyet kan skreddersys den enkelte bruker for å hjelpe til med både å mestre hverdagen, men også å sette seg mål og nå disse.
Motivasjon – skal se på hvordan vi kan låne designgrep og teknikker fra spillverdenen for å gjøre verktøyet engasjerende å bruke. De fleste har vel opplevd hvordan tiden flyr når man spiller spill.
Design – fokuserer på hvordan vi gjør selve designprosessen, og hvordan vi skal utvikle og teste om det vi faktisk lager er brukervennlig. For at vi skal kunne designe noe brukerne liker skal vi jobbe med brukere i hele designprosessen.

Doktorgradsprosjektet Mine styrker

Deler av prosjektet inngår i doktorgradsprosjektet til Stian Jessen, som har fokus på spillaktig design. I doktorgradsprosjektet ønsker Jessen å utvikle og evaulere tilnærminger til spillaktige design. Ved å låne ideer og mekanismer fra spill håper vi å gjøre det digitale verktøyet mer morsomt og motiverende å bruke.

For å kunne utvikle og evaluere designet, må vi inkludere fremtidige potensielle brukere. Som de fleste andre studier ved Avdeling for digital helseforskning betyr det at vi jobber etter deltagende design; at brukerne ikke bare hjelper oss å teste det vi utvikler, men at de også får påvirke sluttresultatet.

Samarbeidspartnere

  • Tonje Krogseth, Erfaringskonsulent, medforsker
  • Kurt C. Stange, MD, PhD. Department of Family Medicine and Community Health, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, United States
  • Shirley M. Moore, RN, PhD, FAAN. Frances Payne Bolton School of Nursing Case Western Reserve University, Cleveland, OH, USA
  • Una Stenberg, PhD, Forsker. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Oslo universitetssykehus
  • Hein De Vries, PhD. Caphri Research Institute, Maastricht University, The Netherlands
  • Luis Fernandez Luque, PhD. Salumedia, Spain
  • Christina Bode, PhD. Department of Psychology, Health & Technology, University of Twente, Enschede, The Netherlands
Publikasjoner og presentasjoner  

Deltagere

Lise Solberg Nes
Prosjektleder
Stian Jessen
PhD kandidat
Yizhak Itzchaki
Designer
Stein Jakob Nordbø
Systemutvikler
Per Tømmer
Seksjonsleder løsningsutvikling