Digitalt verktøy for varig livsstilsendring og vektstabilisering etter vektnedgang

Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus har i samarbeid med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Sørlandet samt internasjonale samarbeidspartnere gjennomført en studie knyttet til design- og utviklingsprosessen av eCHANGE, et digitalt verktøy for vektstabilisering etter vektnedgang. Studien som nylig ble publisert i Journal of Medical Internet Research (JMIR) Human Factors presenterer et konsept for hvordan motiverende design og strategier for vektrelatert atferdsendring kan integreres ved design og utvikling av digitale intervensjoner.

Overvekt er en stor utfordring både for personen det gjelder og for samfunnet generelt, og selv om vektnedgang er mulig, er det mange som opplever det som vanskelig å beholde den nye vekten over tid, forteller førsteforfatter Rikke Aune Asbjørnsen, som er PhD-kandidat i eCHANGE prosjektet. Det er derfor behov for nye, innovative løsninger for å støtte vektstabilisering etter vektnedgang. Digitale verktøy kan bidra til å støtte livsstilsendring og møte sluttbrukerne sine behov for varig stabilisering av vekt etter vektnedgang.


Å kombinere kreative og deltagende design metoder med teori for atferdsendring og motiverende design, kan bidra til utforming av engasjerende og persontilpassede intervensjoner for vektstabilisering dersom det i tråd med sluttbrukernes verdier og behov, forteller Aune Asbjørnsen.

 

Studien «Combining Persuasive System Design Principles and Behavior Change Techniques in Digital Interventions Supporting Long-term Weight Loss Maintenance: Design and Development of eCHANGE» viser hvordan «design thinking» og smidige metoder kan kombineres i en iterativ utviklingsprosess, og anbefaler en kombinasjon av motiverende design prinsipper og teknikker for atferdsendring, såkalt «Persuasive System Design Principles» og «Behavior Change Techniques», for å skape digitale intervensjoner som støtter sluttbrukeres verdier og behov.  

Design og utvikling av eCHANGE-intervensjonen kan som sådan gi verdifulle innspill for fremtidig design og skreddersøm av evidensinformerte digitale intervensjoner.


eCHANGE - engasjerende og motiverende design for varig vektstabilisering etter vekttap
Brukere og helsepersonell med erfaring knyttet til fedme og vekstabilisering, atferds- og livsstilsendring, fra 3 helseforetak i Norge, deltok i studien sammen med et tverrfaglig forsknings- og utviklingsteam. Målet var å designe og utvikle en digital løsning gjennom evidensbasert kunnskap kombinert med brukernes verdier, preferanser og behov. Utviklingsprosessen resulterte i eCHANGE, en app-basert intervensjon som skal bidra til; 1) Å støtte etablering av gode vaner, 2) Monitorering av atferd og helse-relaterte verdier, 3) Økt kunnskap og motivasjon, samt 4) Gi smarte tilbakemeldinger og støtte via en animert «buddy» for å forebygge vektøkning og bedre helsen.

 

Fra co-design og prototype workshop med brukere, design- og utviklingsteamet.
Stipendiat og førsteforfatter Rikke Aune Asbjørnsen

Den digitale løsningen vi har utviklet skal bidra til å støtte selv-regulering og motivasjon slik at nye levevaner opprettholdes, med stabilisering av vekt som et langvarig resultat, forteller stipendiat og førsteforfatter Rikke Aune Asbjørnsen.
 

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

eCHANGE er en multi-senter studie ledet av Avdeling for Digital Helseforskning, OUS, med samarbeidspartnere fra blant annet Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus og University of Twente, Nederland og Mayo Clinic, USA. Prosjektet, som ble nominert til Idéprisen i 2020, vil ha fokus på pasienter henvist til behandling for fedme i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, men vil forventes å ha nasjonalt og internasjonalt spredningspotensiale.

 

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Journal of Medical Internet Research (JMIR) Human Factors: Combining Persuasive System Design Principles and Behavior Change Techniques in Digital Interventions Supporting Long-term Weight Loss Maintenance: Design and Development of eCHANGE. Asbjørnsen, RA, Hjelmesæth, J, Smedsrød, ML, Wentzel, J, Ollivier, M, Clark, MM, van Gemert-Pijnen, JE, og Solberg Nes, L.

 

Kontaktinformasjon:

Ta kontakt med Lise.Solberg.Nes@rr-research.no eller Rikke.Aune.Asbjornsen@rr-research.no hvis du har spørsmål om studien.

Les mer om eCHANGE prosjektet her

Publisert 2. juni 2022 10:08 - Sist endret 3. juni 2022 11:06