Design av digitalt verktøy for varig livsstilsendring og vektstabilisering

Hvorfor er det så vanskelig å stabilisere vekten etter vektnedgang? Og hvordan kan et digitalt verktøy bidra til å opprettholde sunne vaner slik at det blir til en varig livsstil? I en nylig publisert studie fra Avdeling for Digital Helseforskning, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold, Sørlandet sykehus og internasjonale samarbeidspartnere, har vi kartlagt behov og hvordan motiverende design og atferdsendringsteknikker kan kombineres for å utvikle effektive og engasjerende digitale intervensjoner for varig vektstabilisering etter vektnedgang.

Behov for å tenke nytt

Ved utvikling av digitale løsninger er det et økende fokus på hvordan design kan benyttes til å påvirke atferd og bidra til å møte utfordringene samfunnet står overfor. En av disse utfordringene er økningen av «livsstilsykdommer», som fedme. Endring til en sunnere livsstil kan i mange tilfeller forhindre eller redusere en rekke sykdommer, noe som vil kunne resultere i bedre helse, velvære og livskvalitet, og reduserte kostnader for samfunnet.

Det er mange som opplever det som utfordrende å beholde vekten etter vektnedgang, og relativt få klarer å opprettholde sin nye vekt over tid. For å møte denne utfordringen har Avdeling for Digital Helseforskning igangsatt forskningsprosjektet eCHANGE, for å utvikle en eHelseintervensjon som hjelper mennesker med å tilpasse seg en bedre livsstil og støtte opp om varig vektstabilisering etter vektnedgang.

eCHANGE - interaktiv og motiverende design for varig vektstabilisering etter vektnedgang

Det finnes en rekke helseapper for vektreduksjon. Men det finnes svært få eHelseintervensjoner tilgjengelig for å støtte opp om varig atferdsendring og stabilisering av vekt etter vektnedgang, forteller førsteforfatter Rikke Aune Asbjørnsen, som er PhD-kandidat i prosjektet. I en nylig publisert artikkel presenteres hvordan design av slike intervensjoner kan møte behovene til de som ønsker å adoptere en varig livsstil etter vektnedgang. 


Førsteforfatter og stipendiat Rikke Aune Asbjørnsen

eHelseløsningen som utvikles skal bidra til å møte behov for å regulere daglige rutiner og atferd slik at nye levevaner opprettholdes, med stabilisering av vekt som et langvarig resultat. I artikkelen presenteres det hvordan vi har forsøkt å kartlegge behov, og identifisere motiverende designelementer og atferdsendringsteknikker ved utvikling av digitale løsninger for varig vektstabilisering. Personer med erfaring med vektnedgang-/oppgang og vektstabilisering har, i tillegg til helsepersonell og andre sentrale aktører, spilt en sentral rolle med sin deltagelse og innspill. Artikkelen presenterer hvordan man kan kombinere kreative og deltagende designmetoder med teori for atferdsendring og motiverende design ved utvikling av eHelseintervensjoner.

Journal of Medical Internet Research Identifying Persuasive Design Principles and Behavior Change Techniques Supporting End User Values and Needs in eHealth Interventions for Long-term Weight Loss Maintenance: Qualitative Study, Asbjørnsen, RA, Wentzel, J, Smedsrød, ML, Hjelmesæth, J, Clark, MM, Solberg Nes, L, and van Gemert-Pijnen, JE.

eCHANGE er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet Sykehus, samt en rekke andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som University of Twente i Nederland og Mayo Clinic i USA. Lise Solberg Nes, Avdelingsleder for Avdeling for Digital Helseforskning, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus leder prosjektet

Forskningsprosjektet mottok nylig en idépris i Inven2 sin ekstraordinære idékonkurranse.

Publisert 8. des. 2020 12:38 - Sist endret 19. apr. 2021 12:26