e-Helseintervensjon for varig vektstabilisering

Design av teknologi kan bidra til å påvirke vår adferd, livsstil og helse. I en ny artikkel fra Avdeling for digital helseforskning (tidligere SPS) har vi sett på hvordan motiverende design og adferdsteknikker kan kombineres på best mulig måte for å designe effektive e-helseintervensjoner for varig vektstabilisering etter vekttap.

Behov for nye og innovative løsninger

Overvekt og fedme er en av verdens største og mest økende helseutfordringer. I Norge har hver femte voksne person fedme (kroppsmasseindeks (KMI) >30). Lavkaloridietter og ulike behandlingstilbud gjør det mulig å gå ned i vekt for de fleste, men årsakene til fedme er komplekse og selv om mange klarer å gå ned i vekt, er det kun 1 av 4 som klarer å opprettholde sin nye vekt over tid. Vektstabilisering etter vekttap er derfor en av de største utfordringene helsetjenesten møter i kampen mot fedme, og det er et stort behov for nye, innovative løsninger og nye måter å levere tjenester på i møte med denne økende helseutfordringen.

eCHANGE - interaktivt eHelsedesign for varig vektstabilisering etter vekttap

Avdelig for Digital Helseforskning (tidligere SPS) er i gang med et forskningsprosjekt som skal utvikle en evidensbasert interaktiv e-helseintervensjon ”eCHANGE” for varig vektstabilisering etter vekttap hos mennesker med fedme. eCHANGE er et samarbeidsprosjekt mellom OUSHF, Sykehuset i Vestfold HF (SIVHF) og Sørlandet Sykehus HF (SSHF), i tillegg til internasjonale samarbeidspartnere bla. fra Universitetet i Twente i Nederland og Mayo Klinikken i USA. Som et første ledd i eCHANGE prosjektet har stipendiat og hovedforfatter Rikke Aune Asbjørnsen ledet arbeidet med en scoping review (dvs. en oversikt over hva som finnes av publiserte artikler på området) fokusert på e-helse og vektstabilisering.

 Stipendiat og hovedforfatter Rikke Aune Asbjørnsen

Teknologi, adferd og helse 

Den nylig publiserte artikkelen i Journal of Medical Internet Research gir innsikt i hvilke designelementer og adferdsteknikker som kan benyttes for å utvikle effektive e-helseintervensjoner som stimulerer motivasjon og varig adferdsendring. Forskningsartikkelen viser også at det finnes få e-helseintervensjoner tilgjengelig for å støtte opp om varig adferdsendring og stabilisering av vekt etter vekttap for personer med fedme. I tillegg viser review-artikkelen at brukermedvirkning ofte mangler i utviklingsprosessen, og at det er lite kunnskap om langtidseffekt av denne typen intervensjoner. 

Du kan lese mer om artikkelen her.

Den nylig publiserte artikkelen danner grunnlaget for videre utvikling av eCHANGE. Utviklingen og pilot-testen av teknologien vil så representere første fase i en større multi-senter studie. Prosjektet vil ha fokus på pasienter henvist til behandling for fedme i Helse Sør Øst’s (HSØ) spesialisthelsetjeneste - men forventes å ha nasjonalt og internasjonalt spredningspotensiale.   

Les mer om eCHANGE prosjektet her.

Kontaktinformasjon:

Lise.Solberg.Nes@rr-research.no

Rikke.Aune.Asbjornsen@rr-research.no

Publisert 24. feb. 2020 14:39 - Sist endret 5. mai 2020 12:16