Sisom (avsluttet)

Prosjektperiode

mangler

Finansiering

mangler

Om prosjektet

Sisom er et kartleggings- og kommunikasjonsverktøy som hjelper barn med langvarige helseutfordringer til å sette ord på hvordan de har det. Sisom står for "selvrapportering innen symptomer og mestring" – eller "Si det som det er!" og brukes på nettbrett. Sammen med en selvvalgt hovedfigur reiser barnet på en elektronisk oppdagelsesreise fra øy til øy. Ved hver øy kan barnet markere et område hvor hun eller han kan ha problemer, f.eks. ting man er redd for, hvor det gjør vondt, fysiske plager eller vanskelige følelser, men også hva som går greit. Når barnet er ferdig, lager programmet en rapport som kan brukes som utgangspunkt for samtale med sykepleier eller lege.

Målgruppen for Sisom er barn i alderen 6-12 år. Sisom har blitt utviklet i samarbeid med barn med kreft og friske barn, foreldre, helsepersonell, IT-utviklere og forskere.

Forskning viser at Sisom kan endre måten helsepersonell møter barn og kommuniserer med dem på.  Barna får hjelp til å sette ord på hvordan de har det, og det gir dem bedre muligheter til å håndtere, forstå og mestre problemene og kravene sykdommen medfører. Forskning viser også at barna blir aktive deltakere og tatt på alvor i samtalen, og får dermed en økt opplevelse av kontroll. Sisom fanger opp problemer som ellers lett blir oversett, og gjør at helsepersonell lettere kan få tak i hvordan barnet opplever sin situasjon. Dermed kan helsepersonell planlegge en mer helhetlig behandling for barnet.

Sisom finnes på norsk, svensk, engelsk, fransk og gresk.

Prosjektgruppe

Cornelia Rudland, PhD, Prosjektleder

 

Deltagere