Christine Rygg

Innholdskonsulent

E-post

christine.rygg@rr-research.no

Telefon

+47 95990809

Bakgrunn

Bachelor i Sykepleie fra Haraldsplass Dikonale Høgskole (2010). Videreutdanning i Smerte og Smertebehandling fra NTNU (2013). Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Leder av NSF sin faggruppe for e-helse. 

Arbeidsoppgaver

  • Innholdsutvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Forskningsstøtte, koordinering og oppfølging av avdelingens forskningsprosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av behovskartlegging, brukertesting og datainnsamling
  • Tett samarbeid med forskere og design/systemutviklere
  • Oppfølging av brukere, helsepersonell og samarbeidspartnere
  • Publisering på web/nettsider/sosiale medier

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

eHelseløsning i poliklinikk

Bruk av videokonsultasjonsløsninger i poliklinisk virksomhet

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke

Stressmestring for pasienter med kreft (StressProffen©™)

Design, utvikling og testing av StressProffen, et mestringsprogram for pasienter med kreft

ZuperSmart

En digital løsning for mestring av stress blant barn

Å leve godt med langvarige smerter (EPIO©™)

Design, utvikling og testing av EPIO, et digitalt smertemestringsprogram