Marianne Ollivier

Rådgiver

E-post

marianne.ollivier@rr-research.no

Telefon

91175097

Bakgrunn

Helsesykepleier med master i Folkehelsevitenskap fra NMBU (2009). Har arbeidet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten innen akuttmedisin og akuttpsykiatri. Erfaring fra forsknings og utviklingsarbeid samt undervisning og veiledning i høyskolesektoren.

Arbeidsoppgaver

  • Innholdsutvikling av avdelingens digitale løsninger (eHelseverktøy)
  • Forskningsstøtte, koordinering og oppfølging av avdelingens forskningsprosjekter
  • Planlegging og gjennomføring av behovskartlegging, brukertesting og datainnsamling
  • Tett samarbeid med forskere og design/systemutviklere
  • Oppfølging av brukere, helsepersonell og samarbeidspartnere
  • Publisering på web/nettsider/sosiale medier

Mine prosjekter

eCHANGE

eHelseløsning for langvarig vedlikehold av vekt etter vektnedgang

Involver Meg

eHelseløsninger for nyretransplanterte og pasienter med ikke-hormonproduserende hypofysesvulst

Pårørende til kritisk syke – veien videre

Test av en modell for systematisk oppfølging av pårørende til kritisk syke